Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Finnmark tok brev om lovbrudd til etterretning

De to nordligste fylkene nekter fortsatt å starte prosessen med sammenslåing selv om kommunaldepartementet har slått fast at uthalingen bryter med loven.

– Dere bryter loven ved ikke å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen med Troms, fastslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Finnmark fylkeskommune mandag.

Brevet ble tatt til etterretning av fylkestinget torsdag – mot mindretallets stemmer fra Høyre, Venstre og Frp, ifølge iFinnmark.

Samtidig besluttet fylkestinget å behandle sak om fellesnemnda i et senere møte.

Finnmark fylkesting diskuterte også muligheten for å saksøke staten i et forsøk på å få opphevet vedtaket om sammenslåing mellom Finnmark og Troms. Det endte med at administrasjonen skal utrede et forslag til et prosessvarsel.

Troms til orientering

Heller ikke fylkestinget i Troms lot seg bevege av et brev kommunalminister Monica Mæland (H) sendte onsdag denne uken.

Der slo statsråden fast at departementet ikke kan overta prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, slik Troms har bedt om. Mæland understreket også overfor Troms at inndelingsloven innebærer en plikt til å oppnevne medlemmer til fellesnemnda.

Annonse

Troms vedtok før sommeren at det ikke er aktuelt for dem å velge medlemmer til fellesnemnda så lenge Finnmark ikke gjør det.

Mælands brev ble ifølge Nordlys vedtatt tatt til orientering mot stemmene til Fremskrittspartiet – som heller ønsket å ta brevet til etterretning.

Skyver på saken

Ifølge ordbøkene betyr å ta til etterretning at man erkjenner å ha tatt imot en beskjed, men uten å ville foreta seg noe – i hvert fall ikke med det aller første.

Språkrådet mener det er vanskelig å gi et tydelig skille mellom å ta til etterretning og ta til orientering, men at noen kan legge noe mer – for eksempel en mulig oppfølging – i førstnevnte formulering.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark sier i en SMS til NTB at å ta til etterretning innebærer at fylkestinget er innforstått med at vedtaket om å avvise oppnevning av fellesnemnd er ugyldig.

– Valg av fellesnemnd skal komme til fylkestinget og et forslag om prosessvarsel mot staten skal utredes av fylkesrådmannen før det legges fram for fylkestinget, skriver Vassvik.

Neste artikkel

Flertallet i Viken vil oppløse Viken