Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Finnmark tok brev om lovbrudd til etterretning

De to nordligste fylkene nekter fortsatt å starte prosessen med sammenslåing selv om kommunaldepartementet har slått fast at uthalingen bryter med loven.

– Dere bryter loven ved ikke å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen med Troms, fastslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Finnmark fylkeskommune mandag.

Brevet ble tatt til etterretning av fylkestinget torsdag – mot mindretallets stemmer fra Høyre, Venstre og Frp, ifølge iFinnmark.

Samtidig besluttet fylkestinget å behandle sak om fellesnemnda i et senere møte.

Finnmark fylkesting diskuterte også muligheten for å saksøke staten i et forsøk på å få opphevet vedtaket om sammenslåing mellom Finnmark og Troms. Det endte med at administrasjonen skal utrede et forslag til et prosessvarsel.

Troms til orientering

Heller ikke fylkestinget i Troms lot seg bevege av et brev kommunalminister Monica Mæland (H) sendte onsdag denne uken.

Der slo statsråden fast at departementet ikke kan overta prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, slik Troms har bedt om. Mæland understreket også overfor Troms at inndelingsloven innebærer en plikt til å oppnevne medlemmer til fellesnemnda.

Annonse

Troms vedtok før sommeren at det ikke er aktuelt for dem å velge medlemmer til fellesnemnda så lenge Finnmark ikke gjør det.

Mælands brev ble ifølge Nordlys vedtatt tatt til orientering mot stemmene til Fremskrittspartiet – som heller ønsket å ta brevet til etterretning.

Skyver på saken

Ifølge ordbøkene betyr å ta til etterretning at man erkjenner å ha tatt imot en beskjed, men uten å ville foreta seg noe – i hvert fall ikke med det aller første.

Språkrådet mener det er vanskelig å gi et tydelig skille mellom å ta til etterretning og ta til orientering, men at noen kan legge noe mer – for eksempel en mulig oppfølging – i førstnevnte formulering.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark sier i en SMS til NTB at å ta til etterretning innebærer at fylkestinget er innforstått med at vedtaket om å avvise oppnevning av fellesnemnd er ugyldig.

– Valg av fellesnemnd skal komme til fylkestinget og et forslag om prosessvarsel mot staten skal utredes av fylkesrådmannen før det legges fram for fylkestinget, skriver Vassvik.

Neste artikkel

Fellingstillatelse på bjørn i Finnmark