Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enighet om ulveavtale på Stortinget

Arbeiderpartiet og KrF er enige med Høyre og Frp om et nytt bestandsmål for ulv. De fire partiene er også enige om endringer i ulvesonen. Stortingets øvrige partier står utenfor avtalen.

Ulv. Foto: Colourbox
Ulv. Foto: Colourbox

Ap, KrF, Høyre og Frp er enige om at bestandsmålet skal være 4-6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger. Også ynglinger utenfor ulvesonen teller med i bestandsmålet. Ynglinger i grenserevir skal telle med det halve av en «vanlig» yngling i beregningen av bestandsmålet.

Partiene er også enige om å ta ut områdene 2,3 og 7 i dagens ulvesone, men for øvrig videreføre sonen som i dag. Stortingsflertallet følger ikke opp regjeringens anbefaling om å utvide ulvesonen nordover.

Ulveavtalen

Da Stortinget samlet seg om et rovdyrforlik i 2011, forble to sentrale spørsmål uavklart: Evalueringen og eventuell endring av ulvesonen samt fastsettelse av et nytt bestandsmål for ulv i Norge.

Regjeringen la tidligere i år fram en ulvemelding som nå er til behandling på Stortinget. MDG, SV, Venstre og Senterpartiet brøt ut av forhandlingene, mens de øvrige fire partiene torsdag ble enige om en avtale.

I avtalen setter Ap, Høyre, Frp og KrF et bestandsmål for ulv på 4-6 ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger. Ynglinger utenfor ulvesonen skal også telle med i bestandsmålet, mens ynglinger i grenserevir skal tillegges en faktor på 0,5.

Partiene er enige om å ta bort enkelte områder i dagens ulvesone samt si nei til å utvide nordover, slik regjeringen anbefalte.

Områdene som tas ut ligger vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue og Sør-Odal i Hedmark. Delene av Akershus som ligger vest for Glomma, nord for Øyeren og øst for Nitelva, tas også ut. Det samme gjøres deler av Trysil kommune, avgrenset av området som ligger nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femundsvassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa. (©NTB)

Områdene som tas ut av ulvesonen, ligger vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue og Sør-Odal i Hedmark. Arealer vest for Glomma i Akershus tas også bort, i likhet med deler av Trysil kommune.

– Godt fornøyd

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen er godt tilfreds med avtalen.

– For Arbeiderpartiet har det vært viktig å lytte til innspill fra dem som bor i områder som opplever stor belastning av rovdyr og finne en fornuftig løsning slik at vi får færre konflikter, sier Hansen, som har vært sakens ordfører i Stortingets energi- og miljøkomité.

Også Høyres rovdyrpolitiske talsperson Eirik Milde er fornøyd med at avtalen støttes av 142 av Stortingets 169 representanter.

– Det har vært viktig for Høyre å få inkludert grenseynglingene og ynglinger utenfor sonen, slik at vi nå får et bestandsmål som tar hensyn til all ulv som faktisk befinner seg i Norge, sier Milde.

– De regionale rovviltnemndene vil nå overta ansvaret for forvaltningen av all norsk ulv når bestandsmålet er nådd, og de kan åpne for lisensjakt også innenfor ulvesonen, tilføyer han.

– Innstramming

Fremskrittspartiets Jan Henrik Fredriksen mener stortingsflertallet nå strammer inn rovdyrpolitikken.

– Mer regional forvaltning vil sørge for effektive uttak av skadedyr i framtiden, anfører han.

Annonse

Regjeringens ene samarbeidsparti Venstre valgte onsdag å bryte forhandlingene om ulvemeldingen, mens det andre samarbeidspartiet – KrF – nå er del av enigheten.

– Med dette forliket tar Norge sin del av ansvaret for en levedyktig ulvebestand. Vi er svært tilfreds med at vi nå ha fått på plass en forlik som også inkluderer grenseulvene mot Sverige, sier KrFs Rigmor Andersen Eide.

Fire ute

I forrige uke trådte Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet ut av forhandlingene i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Onsdag fulgte Venstre og SV etter.

Der Senterpartiet mener det var umulig å bli enige om en avtale som godt nok ivaretar interessene til bygdefolk og bønder i områder der ulven streifer, mener de tre øvrige partiene at bestandsmålet er for lavt og ulvesonene for små.

– Vi har i det lengste forsøkt å komme til en enighet med regjeringspartiene som ville innebære at regjeringens eget forslag ble vedtatt, men det var det ikke mulig å få Høyre og Frp med på, sa Venstres Ola Elvestuen til NTB onsdag.

Elvestuen mener ulvemeldingen fra Høyre-statsråd og klimaminister Vidar Helgesen la et godt grunnlag for det som burde ha blitt et forlik.

– At Høyre velger å legge ansvarligheten til side for å tekkes rovdyrfiendtlige holdninger i eget parti, er trist, framholdt Venstre-toppen, som mener den norske ulvestammen «nå risikerer å bli nærmest utryddet». (©NTB)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997