Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Domstolsreformen trer i kraft: – Sikrer lokal behandling av rettssaker

Justisminister Monica Mæland mener regjeringen har sikret at folk får behandlet sine saker i en rettssal nær seg. Senterpartiet sier de skal reversere reformen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Siri Juell Rasmussen
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Siri Juell Rasmussen

Forskriften ble fredag fastsatt i Kongen i statsråd, og skal ifølge Justisdepartementet tre i kraft fra 12. april.

Det betyr at regjeringens nye domstolstruktur nå kommer til livs.

– Dette sikrer at rettssaker fortsatt blir behandlet på det lokale rettsstedet, men åpner før at saker kan bli flyttet til andre rettssteder i kretsen ved lang saksbehandlingstid, hvis begge partene samtykker, opplyser departementet.

Alle de faste rettsstedene under dagens tingretter vil bli videreført, men rettskretsene blir utvidet.

Departementet skriver at rettssakene i hovedsak vil bli behandlet ved de samme rettsstedene som før.

– Regjeringen sørger for at folk fortsatt får sakene behandlet ved sitt lokale rettssted, men er det raskere å få saken behandlet på et annet rettssted i nærheten er det mulig å bytte hvis begge partene vil. Dette sikrer at aktiviteten for ved alle dagens faste rettssteder, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Fakta om domstolsreformen

Antall rettskretser for landets 60 tingretter reduseres til 23, men antall rettssteder opprettholdes på 69.

Jordskifteretter går fra 34 til 19.

Ingen rettssteder - lokaler som i dag har rettsaktivitet - legges ned.

Rent formelt innebærer reformen at alle 60 tingretter legges ned og gjenopprettes umiddelbart som 23 nye tingretter.

Regjeringen mener små rettssteder vil tjene på reformen fordi de blir mindre sårbare for sykefravær, kan få tilført saker fra resten av rettskretsen de slås sammen med, samt blir en del av et større fagmiljø.

Opposisjonen frykter at rettssteder vil miste oppgaver over tid, og dermed gjøres overflødige. Det mener de kan føre til nedleggelser på sikt.

Videre skriver departementet at det vil bli mulig å få sin sak behandlet utenfor sin egen rettskrets. Habilitet, reisevei og saksbehandlingstid pekes på som grunner for å kunne flytte saken sin ut av rettskretsen.

– Er begge partene i en rettssak enige om det, kan for eksempel saken flyttes til et annet rettssted i kretsen med kortere saksbehandlingstid. Dette er gode nyheter for blant andre de små domstolene som har få saker og ikke får utnyttet kapasiteten sin, sier Mæland.

Trondheim skal huse den første av de nye tingrettene. Nemlig Tøndelag tingrett. Den skal bestå av de nåværende Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Trondheim skal huse den første av de nye tingrettene. Nemlig Tøndelag tingrett. Den skal bestå av de nåværende Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dato for nye tingretter

Reformen innebærer i praksis at alle tingretter i Norge legges ned og gjenoppstår med ny struktur. Også jordskifterettene blir omorganisert.

Dette skal skje på følgende datoer:

* 12. april: Trøndelag tingrett og Søndre Østfold tingrett blir nye tingretter

* 26. april: De resterende nye tingrettene trer i kraft.

* 31. mai: De første av de nye jordskifterettene, Trøndelag jordskifterett og Oslo og Østre Viken jordskifterett, trer i kraft.

* 14. juli: De øvrige nye jordskifterettene trer i kraft.

Sp: – Vi skal reversere reformen

– Vi mener dette er en gedigen hastereform. Domstolene må igjennom et stressende opplegg som er uforsvarlig, sier Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.

Hun mener politireformen er beviset på at denne reformen er hastet gjennom før valget.

– Politireformen tok lang tid, men kjører de gjennom en stor reform på rekordtid før valget. Det var for så vidt riktig av dem å bruke tid på politireformen, men det er ikke rett at de presser dette gjennom på så kort tid.

Jenny Klinge i Senterpartiet lover å gjøre om på reformen. Foto: Senterpartiet
Jenny Klinge i Senterpartiet lover å gjøre om på reformen. Foto: Senterpartiet

– Mener du de gjør dette raskt for å sikre at dere ikke skal ha muligheten til å gjøre om på reformen hvis dere vinner valget?

– Ja, de prøver i alle fall på det. Men jeg kan forsikre dem om at vi klarer godt å omgjøre denne reformen, dersom vi kommer i regjering. Hvis vi sitter med hånden på rattet så skal vi gjenopprette de domstolene som nå blir nedlagt og tilby domstolslederne jobben sin tilbake.

Klinge referer her til blant annet sorenskrivere, hvor flere nå blir flyttet til nye stillinger, da det kun kan være én sorenskriver per tingrett.

Neste artikkel

Fjellstøler ønsker million-erstatning 22 år etter vernevedtak