Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette er Frp og Sp enige om

Frps forslag til nytt partiprogram er ikke et frieri til Senterpartiet, sier Sylvi Listhaug. «God gammeldags, gjenkjennbar Frp-politikk», kaller hun det.

Fremskrittspartiets programkomité legger frem forslag til nytt partiprogram 2021-2025. Forslaget presenteres av komitéens leder Sylvi Listhaug, før det sendes ut på høring i partiorganisasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Fremskrittspartiets programkomité legger frem forslag til nytt partiprogram 2021-2025. Forslaget presenteres av komitéens leder Sylvi Listhaug, før det sendes ut på høring i partiorganisasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Tirsdag la lederen for programkomiteen i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, fram det første utkastet til partiets neste stortingsprogram. Det skal nå ut på høring i partiet.

Når partiet legger fram programutkastet vektlegges en sterk reduksjon av avgifter, nedgang i årlige kvotefylkninger og økt olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel.

Under landsmøtet tidligere i oktober var ikke partileder Siv Jensen beskjeden i sitt frieri til lederen av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

– Har det streifet deg at du har valgt feil lag, sa hun til Vedum.

– Jeg er helt enig med Siv Jensen i at Senterpartiet er på feil lag. MDG snakker om at Norge skal være et museum. De ønsker vel at vi skal leve i et museum. Men vi må ha vekst og utvikling i bygdene, sier Listhaug etter å ha lagt fram partiutkastet.

Hun mener ikke forslagene er noe frieri til Senterpartiet, men heller en rendyrking av Frp-politikken.

– Trygve har sagt at han vil samarbeide med venstresiden. Det synes vi er rart, i og med at de ønsker skatteskjerpelser og står for mye av det motsatte av det han snakker om. Men vi er ikke opptatt av å tekke andre. Vi er opptatt av å fremme vår politikk. God gammeldags, gjenkjennelig Frp-politikk i en ny drakt, fordi det er en ny tid.

Dette er Frp og Sp enige om

Fakta

Programutkastet er ikke uten enigheter mellom Frp og Sp. Her er noen formuleringer fra programkomiteen til Frp:

Vindkraft:

Frp vil heller satse på vannkraft enn vindkraft.

Frp vil kreve flertall i folkeavstemning før etablering vindkraft på land.

Frp vil flytte regelverket fra energiloven til plan- og bygningsloven for å sikre lokal styring.

Rovdyr:

Frp vil samordne forvaltning av rovdyr og landbruk.

Frp vil la lokale myndigheter ha ansvaret for rovdyrforvaltningen.

Beredskap:

Frp vil styrke matvareberedskapen i Norge.

Frp vil at Norge skal være selvforsynt med de viktigste medisiner og legemidler.

Annet:

Frp vil øke Forsvarets årlige budsjett til 2 prosent av BNP, i tråd med Natos ambisjoner.

Frp vil igangsette konsekvensutredning og bygge ut Nord-Norgebanen.

Frp vil fjerne fylkeskommunen, fylkesmannen og Sametingets innsigelsesrett til kommunale plan- og arealvedtak.

Frp har i tillegg et større fokus på økt olje- og gassvirksomhet, samt et vern av leverandørindustrien. Frp vil åpne for oljeutvinning utenfor Møre-kysten, som Sp er motstandere av.

Ny fastlegeordning

Listhaug kom også med et forslag til ny organisering av fastleger, som hun mener kan komme distriktene til gode.

«Frp vil overføre ansvaret for at det er et forsvarlig legetilbud og legevakttilbud i kommunene til Helseforetakene», heter det i programutkastet. Det handler om å «sikre distriktene gode legetjenester», sier Listhaug til Nationen.

– Vi tenker at sykehusene kanskje har lettere for å rekruttere og at de har muligheten til å lage turnusordninger som i større grad klarer å dekke opp behovene i distriktene. Derfor lanserer vi den ideen.

Annonse

Skatter og avgifter

Det er også en rekke uenigheter mellom Sp og frieren på borgerlig side.

Frp ønsker et flatere skattesystem, mens Sp ønsker et mer progressivt system hvor de med minst betaler mindre, og de med mest betaler mer.

Frp går inn for en massiv avgiftslette, mens Sp ikke skriver noe om avgiftslette i sitt programutkast. I tillegg er Frps innvandringspolitikk betydelig strengere enn den Senterpartiet la fram for tre uker siden.

– Det viktigste for oss er å rendyrke god Frp-politikk og ikke være så opptatt av hva andre partier måtte mene, svarer Listhaug, som følger opp med noen eksempler.

Sylvi Listhaug, leder av Frps programkomité, etter fremleggingen av første utkast til nytt partiprogram. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Sylvi Listhaug, leder av Frps programkomité, etter fremleggingen av første utkast til nytt partiprogram. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Her spisser vi politikken på viktige kjerneområder for Frp, som å stramme kraftig til på justis og innvandring, samt at vi sier rett ut av vi nå prioriterer avgifter foran skattelette.

I programutkastet kan man også lese andre forslag som vil få lite gehør hos Vedum og Senterpartiet, som å avvikle statens eierskap i Vy og åpne flere togstrekninger for konkurranse.

Ingen svar om reiseliv

Nylig gikk Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold i NHO ut med en oppfordring til Frp om å støtte opp under en videreføring av koronatiltak for reiselivet.

De pekte på fortsatt redusert moms for næringen og at flypassasjeravgiften ikke gjeninnføres i 2021.

Det kan ikke Listhaug, som er partiets finanspolitiske talsperson, bekrefte at Frp er med på, og peker heller på de pågående forhandlingene om neste års statsbudsjett.

– Vi forhandler med regjeringen og skal behandle det som blir lagt på bordet i de forhandlingene i stortingsgruppa. Men avgiftsreduksjon blir åpenbart en veldig viktig sak for oss, og så skal vi finne ut av hvilke krav vi skal komme med.

Neste artikkel

Sp-topp gir rovdyr-frieri en kald skulder: Mener Frp kjøpte seg ut av rovdyrkonflikter