Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Det blir beredskapslagring av korn

Stortingsflertallet ber regjeringen om å fremme en sak om beredskapslagring. – Det ligger implisitt i dette at det blir beredskapslagring, sier Geir Pollestad i Senterpartiet.

Mye tyder på at ordningen med beredskapslagring av korn vil gjenoppstå. Foto: Mariann Tvete

På tirsdagens møte i næringskomiteen på Stortinget gikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti inn for å be regjeringen om fremme en sak for Stortinget om etablering av nasjonale beredskapslagre av korn i løpet av 2019.

Næringskomiteen leder Geir Pollestad understreker at det ligger i dette at det er et flertall for at Norge skal bygge opp egne lagre av matkorn.

– Det ligger implisitt i dette at det blir beredskapslagring. Vi ber ikke om at regjeringen vurderer behovet for beredskapslagring, men at de beregner kostnader, hvor lenge vi skal ha et slikt lager og andre praktiske ting knyttet til dette, sier Pollestad.

Dermed tyder mye på at ordningen med beredskapslagring av matkorn gjenoppstår etter at den ble avviklet i 2003.

– Håpet er at vi tidlig i 2019 vil få denne saken, og at vi kan få behandlet den raskt i Stortinget slik at bevilgningene til et beredskapslager kan komme i statsbudsjettet 2019, sier Pollestad.

Annonse

Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen sa til Nationen mandag at klimaendringer og sikkerhetssituasjonen generelt gjør at partiet går inn for beredskapslagring.

– Klimaendringene gir større utfordringer for korndyrkingen her i landet og det vil også bli tørrere i deler av verden som i dag har stor kornproduksjon. Det gjør at vi trenger en praktisk og forsterket politikk som også gir arbeidsplasser og verdiskapning i Norge, sa Sandtrøen.

I innstillingen påpeker komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at matsikkerheten i Norge blir sikret gjennom nasjonal produksjon, handel og ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget.

«Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan opprettholdes også i kriser. En fullstendig avsperring fra internasjonale markeder over tid blir ikke sett på som realistisk. Norge er, og vil fremdeles være, avhengig av å importere viktige matvarer, innsatsfaktorer, maskiner og utstyr.», skriver regjeringspartiene.

Neste artikkel

SV fremmer forslag om å forby nedbygging av myr