Dale varsler bedre rutiner ved ulveangrep

Landbruksmnister Jon Gerog Dale sier han vil få på plass bedre rutiner når en streifulv angriper sau i beiteområder.

Ga statrådene råd: Miljøminister Vidar Helgesen, småbrukalrgasleder Merete Furuberg, Bondelagets Einar Frogner, Småbrukarlagets John Petter Løvstad og landbruksminister Jon Georg Dale diskuterte ulv og beitedyr i går. Foto: Siri Juell Rasmussen

Ulveangrep i Hurdal og på Hadeland

De siste ukene er over 130 sau drept i Hadelandsregionen

Det har i alt vært 11 saueeiere i området rundt Hadeland som er blitt berørt

Fellingstillatelsen på to dyr fram til mandag 26. juni kl. 12.00

Hadeland landbrukskontor

I går møtte Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruk- og matminister Jon Georg Dale (Frp). På møtet diskuterte de ulike tiltak for å hindre flere ulveangrep på beitedyr. Et av tiltakene som vurderes er å gi Statens naturoppsyn plotthunder permanent.

Tiltak mot ulveangrep

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Forlenget fellingstillatelse i Trøndelag - ulv observert i Levanger