Dale varsler bedre rutiner ved ulveangrep

Landbruksmnister Jon Gerog Dale sier han vil få på plass bedre rutiner når en streifulv angriper sau i beiteområder.

Ga statrådene råd: Miljøminister Vidar Helgesen, småbrukalrgasleder Merete Furuberg, Bondelagets Einar Frogner, Småbrukarlagets John Petter Løvstad og landbruksminister Jon Georg Dale diskuterte ulv og beitedyr i går. Foto: Siri Juell Rasmussen
Ga statrådene råd: Miljøminister Vidar Helgesen, småbrukalrgasleder Merete Furuberg, Bondelagets Einar Frogner, Småbrukarlagets John Petter Løvstad og landbruksminister Jon Georg Dale diskuterte ulv og beitedyr i går. Foto: Siri Juell Rasmussen

Ulveangrep i Hurdal og på Hadeland

De siste ukene er over 130 sau drept i Hadelandsregionen

Det har i alt vært 11 saueeiere i området rundt Hadeland som er blitt berørt

Fellingstillatelsen på to dyr fram til mandag 26. juni kl. 12.00

Hadeland landbrukskontor

I går møtte Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruk- og matminister Jon Georg Dale (Frp). På møtet diskuterte de ulike tiltak for å hindre flere ulveangrep på beitedyr. Et av tiltakene som vurderes er å gi Statens naturoppsyn plotthunder permanent.

Tiltak mot ulveangrep

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

100 dager for 100 kr

VÅRT BESTE TILBUD!

Neste artikkel

Prisen på mat har gått ned: – Har ikkje sett ein så stor nedgang sidan 2010