Dale varsler bedre rutiner ved ulveangrep

Landbruksmnister Jon Gerog Dale sier han vil få på plass bedre rutiner når en streifulv angriper sau i beiteområder.

Ga statrådene råd: Miljøminister Vidar Helgesen, småbrukalrgasleder Merete Furuberg, Bondelagets Einar Frogner, Småbrukarlagets John Petter Løvstad og landbruksminister Jon Georg Dale diskuterte ulv og beitedyr i går. Foto: Siri Juell Rasmussen
Ga statrådene råd: Miljøminister Vidar Helgesen, småbrukalrgasleder Merete Furuberg, Bondelagets Einar Frogner, Småbrukarlagets John Petter Løvstad og landbruksminister Jon Georg Dale diskuterte ulv og beitedyr i går. Foto: Siri Juell Rasmussen

Ulveangrep i Hurdal og på Hadeland

De siste ukene er over 130 sau drept i Hadelandsregionen

Det har i alt vært 11 saueeiere i området rundt Hadeland som er blitt berørt

Fellingstillatelsen på to dyr fram til mandag 26. juni kl. 12.00

Hadeland landbrukskontor

I går møtte Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruk- og matminister Jon Georg Dale (Frp). På møtet diskuterte de ulike tiltak for å hindre flere ulveangrep på beitedyr. Et av tiltakene som vurderes er å gi Statens naturoppsyn plotthunder permanent.

Tiltak mot ulveangrep

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

7 av 10 nordmenn mener egen bolig ikke kan brukes av alle