Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale: Regjeringspartiene nær en løsning om bompenger

De fire regjeringspartiene er ikke i mål med noen avtale om bompenger, men vi nærmer oss en løsning, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) (nummer 2 f.v.), MDGs stortingsrepresentant Une Aina Bastholm og parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre deltok i bompengedebatt i Arendal tirsdag. T.v. ordstyrer Terje Svabø. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) (nummer 2 f.v.), MDGs stortingsrepresentant Une Aina Bastholm og parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre deltok i bompengedebatt i Arendal tirsdag. T.v. ordstyrer Terje Svabø. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dale ble spurt om status for regjeringspartienes arbeid med bompengespørsmålet da han tirsdag deltok i en debatt om bompenger under Arendalsuka.

– Det viktigste er at vi reelt får gjort noe som faktisk reduserer bompenger både utafor de store byene, men også i byene, sa Dale.

– Det har vært viktig for Frp å ha høyt tempo i disse forhandlingene, ganske enkelt fordi vi ser at vi nå har et bompengenivå som er for høyt i de store byene, sier han til NTB.

På spørsmål om han har håp om at løsningen kan flytte velgere, svarer han:

– Det viktigste for Frp er å få til en løsning som faktisk forbedrer hverdagen for folk.

Han er imidlertid ordknapp om hva avtalen innebærer.

– Granavolden kan justeres

Forhandlingene blir ført på partiledernivå, mens alle fire har vært samlet i Arendal.

Fremskrittspartiets ledelse er under kraftig press fra egne partifeller når det gjelder å få ned bompengenivået, mens regjeringspartner Venstre mener de strakte seg langt da de forhandlet fram regjeringsplattformen på Granavolden.

Annonse

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland bekrefter at forhandlingene nærmer seg målstreken.

– Granavolden ligger i bunn, men du kan gjøre justeringer og forsterke tiltak som er i den. Det er ikke sånn at Granavolden er hogd i stein heller. Hvis de fire partiene blir enige om å endre ting, gjør de det, sier Helleland til NTB.

– Jeg tror ikke man skal ta alt som har stått i avisene om hva ulike partier mener, som en fasit. Det er gi og ta på begge sier. Det er en tøff debatt, sier han.

Helleland vil ikke svare på om løsningen ligger i øke statlige midler. I debatten etterlyste Dale mer edruelighet i bypakkene, og også Helleland mener det kan være rom for å kutte i prosjektene.

– Det virker!

Blant deltakerne i debatten var også KrFs fylkesordfører Solveig Ege Tengedal (KrF) i Rogaland. Hun etterlyste litt anerkjennelse fra særlig Dale for det de har fått til med i bypakka for Stavanger-regionen.

– Samferdselsministeren kunne gitt mer kred for at stadig flere velger kollektive løsninger, gang og sykkel. Det er kommet 7.800 nye passasjerer hver dag på Nord-Jæren. Det sier meg at det er noe som virker, sier hun til NTB.

– Den nøkternheten de etterlyser, den mener jeg vi for lengst har forstått, sier hun, og forteller at de har tatt ekstra runder på veiprosjekter og bussveien som skal bygges, for å få ned kostnadene.

Hun håper løsningen hennes egen partileder Kjell Ingolf Ropstad nå forhandler med de andre regjeringspartiene om, betyr mer statlige penger.

– Staten må ta større ansvar for sine veier og sin andel av kollektivtrafikken, og de må holde fast ved nullvekstmålet, sier hun.

Neste artikkel

Ny rapport foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter