Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale måtte svare for pelsdyravvikling han ikke ønsker

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) lover kompensasjon og forutsigbarhet til pelsdyrnæringen som nå får beskjed om å legge ned.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) fikk mange spørsmål om pelsdyr og landbruk i den første spørretimen i Stortinget etter at den nye regjeringsplattformen ble lagt fram. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Venstre fikk gjennomslag for et forbud mot pelsdyrhold i Jeløya-plattformen. Dale måtte i Stortinget forsvare avviklingen av næringen, selv om han medgikk at dette ikke er hans eget ønske.

Men Senterpartiets Geir Pollestad viste til at det er kort tid siden det ble besluttet å la produksjonen fortsette, og etterlyste forutsigbarhet for landbruket.

– Det har vært strid om pelsdyr i mange år, og det har ikke vært mitt ønske å avvikle den. Det er viktig at næringen blir gitt forutsigbarhet til avviklingsperioden, som er satt til sju år, sa Dale.

Vil kompensere

Han viser til at tidligere utredninger har anslått at kostnadene ved en avvikling over tre til fem år vil være 3–500 millioner kroner.

Pollestad er kritisk til at regjeringen vil bruke store beløp på å legge ned en lønnsom næring, og påpeker at produksjonen flyttes til land med dårligere dyrevelferd.

Les også: Når den nye regjeringen vil avvikle norsk pelsdyrnæring, vil dyrelidelsene knyttet til pelsproduksjon øke.

Men Frp-statsråden fikk for en gangs skyld ros av både SV og MDG. Arne Nævra (SV) påpekte at hans parti og Senterpartiet har ulikt syn på «dyr med hår på».

– Hvis det er landbruksforståelsen i SV, at det bare er pelsdyra som har hår på seg, så kommer vi til å ha betydelig utfordringer i landbruksdiskusjonene framover, lød Dales humoristiske kommentar.

Han kunne ikke si når forslagene om ny lov og kompensasjonsordning blir lagt fram.

Liberalisering

Annonse

Landbruksministeren måtte også svare på spørsmål om liberalisering av landbruket. I regjeringsplattformen heter det blant annet at regjeringen vil sette ned et lovutvalg med sikte på å samle landbrukslovgivningen, liberalisere konsesjonsloven, utrede konsekvensen av å avvikle odelsloven, og avvikle konsesjonsplikt og boplikt på skogeiendommer.

Dale lovet fortsatt forutsigbar landbrukspolitikk, men understreket at regjeringen også er opptatt av privat eiendomsrett og inntektsvekst for bøndene.

Les også: Slik vil den nye regjeringa endre landbruket

Han forsvarte også punktet hvor det heter at omsetningsavgiften ikke skal kunne brukes til generisk markedsføring av jordbruksprodukter – altså markedsføring av en varetype, og ikke reklame for spesifikke merker.

– Norske bønder betaler for reklame av utenlandsk storfekjøtt, samtidig som en mener en har for lave inntekter, påpeker Dale.

Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen frykter at regjeringsplattformens mål om at "inntekter for bonden i størst mulig grad hentes fra markedet" ville true små og mellomstore bruk, noe som fikk Dale til å steile.

– Dette er en helt utrolig tilnærming. Norske bønder er jo stolt av at de henter mesteparten av inntektene sine i markedet. Den norske bonden har ikke sjanse hvis den ikke er på lag med markedet, mener Dale.

(©NTB)

Neste artikkel

Motstanden mot abortendringer