Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Budsjettavtale i havn

Budsjettpartnerne er enige om lærernorm, maskinskatt og øker antall kvoteflyktninger. Til sammen flytter de på drøyt 5 milliarder kroner. 

De finanspolitiske talsmennene f.v.: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Terje Breivik (V), Helge André Njåstad (Frp) og Nicolai Astrup (H) snakker med pressekorpset etter budsjettforhandlingene i statsrådsalen i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
De finanspolitiske talsmennene f.v.: Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Terje Breivik (V), Helge André Njåstad (Frp) og Nicolai Astrup (H) snakker med pressekorpset etter budsjettforhandlingene i statsrådsalen i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Etter å ha forhandlet i litt over to uker, kom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF til enighet om neste års statsbudsjett onsdag ettermiddag.

– Vi er enige, kunne finanskomiteens leder Nikolai Astrup tydelig tilfreds erklære da budsjettpartnerne trådte ut av statsrådssalen på Stortinget etter et kort møte.

Det flyttes på rundt 5 milliarder kroner i budsjettavtalen, etter det NTB erfarer. Tallet som presenteres av partene vil ligge høyere, på rundt 7 milliarder kroner, men det er fordi kostnaden på en del av tiltakene ikke får helårsvirkning før i 2019, melder TV 2.

– Plusset på én elev i lærernorm

Et av stridstemaene under forhandlingene var spørsmålet om den såkalte lærernormen. KrF har fått gjennomslag for sitt krav om norm, men med én elev mer i klassen enn forslaget opprinnelig lød på, melder flere medier. Dermed blir det maksimalt 16 elever per lærer i 1. til 4. klasse og maksimalt 21 elever i 5. til 7. klasse fra neste høst. Ett år senere skal antallet justeres ned til henholdsvis 15 og 20, ifølge NRK.

Antallet kvoteflyktninger blir nær doblet. Høyre og Frp foreslo at Norge skulle ta imot 1.120 flyktninger neste år, men i avtalen er partene enige om et antall på 2.120, melder NRK.

Dette er noe lavere enn antallet Norge har tatt imot de to siste årene, men høyt sammenlignet med tidligere år.

Enige om kompensasjon for maskinskatt

Et annet spørsmål som har voldt partene mye hodebry, er den såkalte maskinskatten. Denne skatten blir fjernet, men det er enighet om flere kompenserende tiltak for kommunene som rammes av skattekuttet, ifølge TV 2. Regjeringen har anslått inntektstapet til 1,2 milliarder kroner for kommunene, og det er særlig kommuner med store industribedrifter som rammes.

Annonse

En annen høyt prioritert sak for KrF har vært å endre på pleiepengeordningen, noe partiet skal ha fått gehør for, erfarer TV 2. Dermed vil foreldre som pleier sykt barn, likevel ikke få inntekten kuttet til 66 prosent etter fem år.

Venstre har ifølge TV 2 fått gjennomslag for en påplussing til vedlikehold på jernbanen på 400–500 millioner kroner, samt å øke antall IKT studieplasser med 500.

Den mye omtalte Tesla-avgiften vrakes også, etter det NTB erfarer. Avgiften skulle beregnes ut ifra bilens vekt og ville derfor ramme de tyngste og mest kostbare elbilene. Både KrF og Venstre kritiserte forslaget til avgift da budsjettforslaget ble lagt fram.

Det blir ikke kutt i tilskuddene til frivillige organisasjoner, og Venstre har fått gjennomslag for å opprette to nye enheter i dyrepolitiet, melder TV 2.

Godteriavgift

For å finansiere partienes hjertesaker, økes sparekravet for offentlig sektor, ifølge NRK. I utgangspunktet foreslo regjeringen at effektiviseringskravet for staten skulle være på 0,5 prosent, men kravet skjerpes nå til 0,7 prosent.

De fire partiene henter også penger ved å gjøre brus og godteri dyrere. I stedet for å øke momsen, slik KrF opprinnelig ønsket, vil partene øke avgifter på sukker og kullsyre, ifølge TV 2.

Neste artikkel

Fylkesleiar i Bondelaget vil ha tydelegare signal frå Arbeidarpartiet om inntektsgapet