Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondepraten på Stortinget neppe over før pinse

Fra sidelinjen følger regjeringspartiene samtalene om jordbruksoppgjøret på Stortinget. En endelig avklaring ventes ikke før et stykke ut i neste uke.

Bondeaksjonister på vei til Stortinget for å markere misnøye med regjeringens håndtering av jordbruksoppgjøret under demonstrasjonene i forrige uke. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Opposisjonspartiene har god tro på å komme til enighet om å øke budsjettstøtten til bøndene samt gi oppgjøret en annen innretning når det gjelder små og mellomstore bruk. Men mange detaljer gjenstår – også om prosessen videre.

Jordbruksoppgjøret

Jordbrukets krav ble lagt fram 26. april og staten kom med sitt tilbud 5. mai.

Jordbruksorganisasjonene krevde 1,45 milliarder kroner. Det utgjør 31.700 kroner per årsverk. Av dette er 1,15 milliarder kroner økt budsjettstøtte.

Statens første tilbud i jordbruksoppgjøret hadde en ramme på 410 millioner kroner. Det siste tilbudet fra staten før bruddet i forhandlingene 16. mai var på 550 millioner kroner.

Bruddet innebærer at statens opprinnelige tilbud ble oversendt Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling 8. juni.

Tirsdag ble det klart at det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag ettersom Venstre og KrF går sammen med de rødgrønne.

Torsdag morgen møttes partienes representanter i næringskomiteen på nytt på Stortinget, men reelle forhandlinger er det etter det NTB får opplyst ennå ikke snakk om. I stedet brukes ord som samtaler og sonderinger.

Økt støtte

Ifølge bondeorganisasjonene må rammen minst være på 790 millioner kroner for at inntektsutviklingen målt i kroner per årsverk skal være på linje med andre grupper. Det innebærer i så fall påplussinger fra Stortingets side på rundt 400 millioner.

• Les også: Erna Solberg meiner opposisjonen undergrev forhandlingsinstituttet

– Jeg skjønner hvordan de tenker, men vil ikke binde meg til et slikt regnestykke, sa Aps jordbrukspolitiske talsperson Knut Storberget til NTB onsdag.

Selv om han ikke ville forskuttere noe beløp, slo han fast at budsjettstøtten neste år må opp fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner. Det er dette som nå ligger til behandling på Stortinget og som Frp kategorisk har avvist å øke.

Mange spør

Annonse

Torsdag var det ennå uklart om stortingsflertallet akter å forhandle ferdig hele oppgjøret eller om det sendes tilbake til regjeringen og partene med klare føringer om ramme og innretning.

En rekke detaljerte spørsmål om konsekvensene av å gjøre endringer i detaljene i det finstemte jordbruksoppgjøret er, må besvares av Landbruksdepartementet og regjeringsapparatet før en endelig avtale kan besegles.

• Les også: Venstre og KrF bryter med regjeringen – vil gi bøndene mer

Næringskomiteen skal avgi innstilling om jordbruksoppgjøret torsdag 8. juni. Det innebærer at en enighet bør være i boks tirsdag eller senes onsdag neste uke.

Bondeorganisasjonene brøt i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør. Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.

Neste artikkel

93 ordførere kjemper for pelsdyrnæringen