Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Atle Hamar til ulvedebatt i Elverum

Tirsdag er det klart for seminar og debatt om forvaltning av ulv i Elverum i Hedmark.

Det er paraplyorganisasjonen Naturbruksalliansen som arrangerer ulveseminar på Norsk Skogmuseum i Elverum i Hedmark tirsdag 19. september klokka 18.

– Det er bra at sentrale politikere kommer til Elverum for å diskutere dette nå, sier leder av Naturbruksalliansen Gunnar A. Gundersen.

Bak Naturbruksalliansen står Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

– Det er viktig at politikerne ikke bare sitter inne i Oslo og treffer beslutningene, men er villige til å møte oss som bærer belastningen med den politikken som føres, sier Gundersen.

Annonse

Opprinnelig var Klima- og miljøminister Ola Elvestuen det største trekkplasteret under seminaret, noe også Nationen meldte i papirutgaven lørdag. Men Elvestuen meldte avbud, fordi han skal på ministermøte i G7 i Canada.

Ulv i Norge

Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 4–6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir.

Minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Ulvekull utenfor ulvesonen skal medregnes.

Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5. Det betyr at to ulvekull i grenserevir regnes som ett ulvekull i Norge.

I 2017 ble det født valpekull i åtte helnorske revir, samt fem kull i grenserevir og 28 kull i helsvenske revir. Dette beregnes til 10,5 kull i Norge.

Det er foreløpig usikkert hvor mange valpekull som er født i Skandinavia i 2018, siden de fleste kullene blir påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid.

Kilde: Rovdata

Bakteppet for seminaret er en sommer med store ulveskader på sau i Nord-Østerdalen og en ulvebestand i Norge som ligger på rundt det dobbelte av hva Stortinget har vedtatt. I tillegg er det stor spenning knyttet til kvoten for lisensjakta på ulv til vinteren. Rovviltnemndene i Hedmark og i Akershus, Oslo og Østfold, altså fylkene hvor ulvesonen ligger, har vedtatt at tre flokker skal kunne skytes innenfor ulvesonen, hvor det er bestemt at ulven skal ha strengere vern enn utenfor.

Hvis det ikke blir noen slik jakt innenfor ulvesonen, vil det være et tydelig signal om at sonen er blitt et reservat for ulven, mener Naturbruksalliansen. Det er ikke intensjonen med ulvepolitikken, noe Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland, som var saksordfører for det såkalte ulveforliket i Stortinget fra 2016, gjentok overfor Nationen senest i forrige uke.

Under seminaret vil også Reidar Åsgård, nestleder i rovviltnemnda i Hedmark, Gunnar Glöersen fra Svenske Jägareförbundet, John Odden fra Norsk institutt for naturforskning og Rovdata og Knut Einar Gjems fra NJFF Hedmark holde innlegg.

Følgende politikere er bekreftet som deltakere i en paneldebatt om ulveforvaltningen: Atle Hamar (V), Per Gunnar Sveen (Ap), Kristian Tonning Riise (H), Morten Ørsal Johansen (Frp), Marit Arnstad (Sp), Oluf Maurud (KrF) og Hilde Mari Bjørke (SV).

Neste artikkel

Riksrevisjonen skal gå gjennom Kielland-ulykken