Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap støtter Sp om bjørneområde i Trøndelag

Arbeiderpartiet og Senterpartiet går sammen om forslag som blant annet stopper utvidelse av bjørneområde i Trøndelag. Frp kan sikre flertall i saken.

Espen Barth Eide (Ap) og Sandra Borch (Sp) er enige om bjørneforslag i Trøndelag. Foto: Sivert Rossing
Espen Barth Eide (Ap) og Sandra Borch (Sp) er enige om bjørneforslag i Trøndelag. Foto: Sivert Rossing

Som Nationen tidligere har skrevet, har Klima- og miljødepartementet bedt rovviltnemndene i regionene 6 og 7 om å lage nye forvaltningsplaner for rovvilt.

Det vil Senterpartiet stoppe, og partiet har derfor fremmet representantforslag med tre foreslåtte vedtak. Tirsdag leverte energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling i saken, og da ble det klart at Arbeiderpartiet går inn i disse tre forslagene.

– Vi innfører egentlig ikke noen ny politikk, men presiserer hvilken politikk som gjelder. Vi mener vi skal holde oss til det som er vedtatt, men må presisere hva Stortingets intensjon er, sier Espen Barth Eide (Ap).

Tre punkter

Han mener forvaltningen unngår å følge Stortingets intensjon i denne saken, som i andre rovdyrsaker.

De tre forslagene som Ap og Sp er enige om, lyder slik:

1. Stortinget ber regjeringen sørge for en tydelig geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr.

Annonse

2. Stortinget ber regjeringen følge opp rovviltforlikets punkt om at virkeliggjøring av bestandsnivå for bjørn ikke skal kreve areal ut over dagens yngleområder.

3. Stortinget ber regjeringen følge opp rovviltforlikets punkt om at det ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder eller kalvingsområder for rein.

Ingen andre av partiene støttet forslaget, men Frp vil i stedet trolig legge fram egne forslag når saken skal behandles av Stortinget i plenum 3. mars.

– Vi fikk ikke fremmet nå. Fristen utløp. Vi kommer tilbake i forbindelse med behandlingen, skriver energi- og miljøpolitiker Jon Georg Dale (Frp) i en melding til Nationen.

Presiseringer

Forslagsstiller Sandra Borch (Sp) vil nå legge press på Frp.

– Jeg ser ingen grunn til at Frp ikke skal kunne støtte disse forslagene, for det er egentlig bare presiseringer av forliket. Dette er en kjempeviktig sak, særlig for Trøndelag, hvor man i flere sommere på rad har sett de store utfordringene, sier hun.

Espen Barth Eide medgir at det i hans parti er mange synspunkter på rovdyrpolitikken, men at selv de sterkeste rovdyrvennene har interesse av at konfliktnivået reduseres.

– Hvis folk i landet opplever at myndighetene sier én ting og gjør noe annet, kan motreaksjonen være at man feier hele rovdyrpolitikken av banen, sier han.

Neste artikkel

Stor nedgang i antall jervekull i år