Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap støtter ikke regjeringens forslag om sesongarbeid

Arbeiderpartiet mener regjeringens nye dagpengeordning for arbeidsledige som vil jobbe i landbruket, skaper et lavtlønnsregime.

Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aaase
Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aaase

Saken oppdateres.

Regjeringen har varslet en ny ordning som gjør at de som går på dagpenger kan jobbe i landbruket og samtidig beholde dagpengene fra Nav.

Det ved at de kun skriver halvpartene av timene på meldekortet.

Nå melder Arbeiderpartiet at de motsetter seg ordningen.

Det var Matindustrien.no som omtalte saken først.

Uenige parter

Partene i arbeidslivet er ikke enige om å støtte regjeringens tiltak.

På tirsdag forslo finanskomiteen en krisepakke hvor Stortinget ber regjeringen finne løsninger på manglende arbeidskraft i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Det betyr at LO, NHO og Fellesforbundet skal være med på laget.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggeum, reagerer, da de støtter ikke støtter forslaget.

– Regjeringen roter rundt i åkeren. Tirsdag vedtok Stortinget enstemmig at regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, skulle sikre arbeidskraft til landbruket. Så bryter de det på første dag, sier Eggum til VG.

NHO mat og drikke støtter forslaget, mens LO er skeptiske.

Lengre ned kan du lese hvorfor direktøren i NHO mat og drikke stiller seg helt uforstående til kritikken mot forslaget.

– Brudd på stortingsvedtak

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, sier til Nationen at regjeringens forslag bryter med tirsdagens stortingsvedtak.

– Regjeringen er pliktig å følge Stortingets vedtak. De har ikke funnet en enighet mellom partene, så det vil dermed være et brudd på vedtaket. De må sette seg ned med partene, sier han.

Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson. Foto: Henrik Heldahl
Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson. Foto: Henrik Heldahl
Annonse

VG skriver at regjeringens forslag ikke vil omfattes av koronaloven, og vil derfor ikke kunne stoppes av en tredjedel av Stortinget.

Det er Sandtrøen enig i.

– Det stemmer. Regjeringen mener dette ikke omfattes av koronaloven, så da vil de sannsynligvis legge det fram som en vanlig forskrift, sier han.

Han presiserer at selv om forslaget vil være et brudd på vedtaket i den tredje krisepakken, så er det ikke å regne som et brudd enda.

– Regjeringen har bare informert LO muntlig om hva de jobber med, så dette er ikke endelig. De er fortsatt nødt til å sette seg ned med partene, slik Stortinget har bestemt.

– Hvorfor motsette seg dette forslaget?

– To årsaker, forklarer Sandtrøen. Det første er bruddet på Stortingets vedtak, da partene ikke har blitt tilstrekkelig involvert. Det andre er at dette ikke er en gunstig ordning for de som ikke går på dagpenger.

Han forklarer at Ap ønsker at permitterte skal kunne komme seg tilbake i sine vanlige jobber så fort som mulig, og at man derfor trenger en ordning for sesongarbeidere som evner å hente inn arbeidsledige, studenter og ungdom.

– Regjeringen mener tydeligvis at det er så lite attraktivt å jobbe i landbruket at det må kombineres med dagpenger.

Nå sier han det ville vært en stor styrke om partene ble enige om en helhetlig løsning. Altså en som ikke bare gagner de som er permittert fra sin vanlige jobb.

– Kan skade matsikkerheten

Administrerende direktør i NHO mat og drikke, Petter Haas Brubakk, kjenner seg ikke igjen i Fellesforbundets tolkning av regjeringens forslag.

– Vi må finne måter å løse den umiddelbare situasjonen på. Derfor synes jeg dette er en fornuftig løsning fra regjeringen og jeg er overrasket over at Fellesforbundet er så skeptiske.

Administrerende direktør i NHO mat og drikke, Petter Haas Brubakk, stiller seg utenforstående til kritikken mot forslaget. Han etterlyser fleksibilitet. Foto: Erlend Aas / SCANPIX .
Administrerende direktør i NHO mat og drikke, Petter Haas Brubakk, stiller seg utenforstående til kritikken mot forslaget. Han etterlyser fleksibilitet. Foto: Erlend Aas / SCANPIX .

Brubakk har vanskelig for å forstå hvilke forhandlinger det er som etterspørres.

– Vi har allerede en tariffavtale med Fellesforbundet, og den er allmenngjort. Den gjelder altså i hele sektoren. Det overrasker meg at en inngått tariffavtale plutselig omtales som uanstendig.

– Hva vil være konsekvensen av flere forsinkelser nå?

– Det kan i verste fall bety at en del produsenter produserer mindre enn vanlig, eller at de produserer noe annet enn grønnsaker. Noe som i ytterste konsekvens vil gjøre det vanskeligere å opprettholde matforsyningen.

Brubakk deler ikke bekymringen om at den foreslåtte dagpengeordningen er rettet mot de som er permitterte fra andre jobber.

– Jeg oppfatter at også arbeidsledige som går inn i sesongarbeidet vil beholde dagpengene sine under denne ordningen. Der må de aktuelle departementene svare for seg, men jeg ser dette som en god måte å motivere midlertidige arbeidere inn i grøntsektoren på.

Neste artikkel

MDG om Grytten-rapport: – Dette løser ingenting for bøndene