Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap sørger for flertall for å sette Viken-regionen på vent

Arbeiderpartiet i Østfold, Buskerud og Akershus støtter forslaget om å legge arbeidet med Viken-regionen på is i påvente av ny stortingsbehandling i høst.

Leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås, mener sier regjeringen har kastet kortene ved å utsette prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms. Foto: Siri Juell Rasmussen

Viken-regionen med 1,2 millioner innbyggere er den suverent mest folkerike i regionreformen. Nå utsettes arbeidet i flere måneder.

Stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås, sier til NTB at arbeidsutvalget i de tre fylkeslagene enstemmig går inn for å stemme for forslaget som om å stanse arbeidet i fellesnemnda som er fremmet av SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

– Kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) har allerede kastet kortene ved å utsette prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms i påvente av Stortinget, sier Lauvås.

Med Arbeiderpartiets avklaring søndag ettermiddag, er det også flertall i Vikens fellesnemnd for å stanse arbeidet inntil Stortinget tar stilling til oppgavefordeling og inndeling.

Dyrt og ulogisk

Gruppeleder Tone Brenna i Akershus Ap sier til NRK at hele Viken bør avvikles.

– Sammenslåingen av de tre fylkene har ikke støtte verken i befolkningen eller i noen av de tre fylkestingene. Den er dyr, ulogisk og gjør det ikke enklere å løse oppgavene, og bør derfor stoppes, sier hun.

Fylkesordfører Anette Solli (H) fra samme fylke er derimot urolig.

– Nå legger de opp til at det skal bli nok kaos til å få en reell omkamp for tredje gang, sier hun og viser til at Stortinget to ganger har stemt for regionreformen.

Annonse

Regionreformen

Regionreformen ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2018.

19 fylker skal erstattes av elleve regioner.

Sør- og Nord-Trøndelag slo seg sammen til Trøndelag med virkning fra 1. januar i år. De øvrige endringene skal ifølge vedtaket tre i kraft fra 1. januar 2020.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark er lagt på is av kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) i påvente av nye runder i Stortinget i høst.

Sammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus til regionen Viken følger etter når fellesnemnda midlertidig legger ned sitt arbeid tirsdag.

De andre nye regionene er Vestland som skal bestå av dagens Hordaland og Sogn og Fjordane, Innlandet som skal bestå av Hedmark og Oppland, Agder som består av Aust-Agder og Vest-Agder og et nytt sammenslått Vestfold og Telemark.

Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag.

Frp-avklaring

Lauvås peker derimot på at Fremskrittspartiet langt fra fremstår som samlet.

– Frp sitter i regjering og står bak regionreformen som de har stemt for i Stortinget. Samtidig sier de lokalt at de er mot reformen. De reiser rundt og forsøker å lage sirkus rundt en sak de hevder de er mot, samtidig som de stemmer for på Stortinget, sier han til NTB.

– Nå krever vi at Frp viser kortene og hva de egentlig mener. Her har åpenbart verken Frp-leder Siv Jensen eller statsminister Erna Solberg (H) kontroll på hva deres egne politikere driver med, mener Lauvås.

– Frp må se på vedtak på nytt

Forslaget om å legge arbeidet med Viken-regionen på is går muligens for langt, mener gruppeleder Vibeke Limi i Akershus Frp.

– Forslaget slik det er utformet, kan innebære at arbeidet i fellesnemnda stanses til absolutt alle oppgaver til de nye regionene er fordelt. Det kan etter mitt syn bli for lenge, fordi det kan komme noen oppgaver nå og flere senere, sier Limi til NTB.

Fremskrittspartiets fylkespolitikere fra Østfold, Akershus og Buskerud skal mandag ta stilling til om de vil justere ordlyden på forslaget. Det er opprinnelig utarbeidet av SV med støtte fra Senterpartiet og muligens Fremskrittspartiet.

– Har du fått kalde føtter?

– Helt klart ikke. Jeg var den første til å si at dersom Finnmark får frikort, så skal jammen også Viken ha det. Jeg synes hele regionreformen er latterlig, og det tåpeligste er Viken. Viken er uhensiktsmessig stort. Det blir så mye reising og så mange heltidspolitikere at en slik stor region ikke vil gi den rasjonaliseringen jeg hadde håpet på, sier Limi.

Neste artikkel

Nytt lovforslag skal tvinge Finnmark til fusjon