Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap foreslår naturrisikoutval

Arbeidarpartiet vil ha på plass eit offentleg utval for å vurdere korleis øydelegging av natur kan ramme norsk økonomi.

Oslo  20190128.
Tidligere forsvarsministrer Espen Barth Eide under mandagens åpen høring i Stortingets kontroll--og konstitusjonskomité om NH90 helikopteret,.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK
Oslo 20190128. Tidligere forsvarsministrer Espen Barth Eide under mandagens åpen høring i Stortingets kontroll--og konstitusjonskomité om NH90 helikopteret,. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK

– Vi har to parallelle globale kriser. Den eine er klimakrisa, som vi med god grunn snakkar mykje om. Den andre er ei naturkrise. Og det er ei sjølvstendig krise, seier Aps miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide til NTB.

Saman med partifellane Else-May Norderhus og Åsmund Aukrust har han no fremja eit forslag for Stortinget om å setje ned eit eige naturrisikoutval som skal vurdere kva konsekvensar tap av natur kan få for norsk økonomi og for den finansielle stabiliteten.

Annonse

I forslaget viser Arbeidarpartiet mellom anna til ein rapport frå FNs naturpanel (IPBES). Der blir det estimert at tap av natur og svekking av økosystem kostar verda meir enn 10 prosent av global BNP kvart år.

– Det handlar om at vi byggjer ned natur, at vi har overforbruk av ressursar, at artsmangfaldet forvitrar, seier Eide.

– Dette er ei krise som kjem i tillegg til og litt uavhengig av klimakrisa. Det handlar vel så mykje om at det blir stadig meir betong, byar, vegar og banar som byggjer ned naturen.

Det Arbeidarpartiet ser for seg, er eit offentleg utval etter same modell som klimarisikoutvalet, som la fram rapporten sin i 2018.

Neste artikkel

Ap om grøntsektoren: Det trengs mer innenlands arbeidskraft