Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

92 millioner kroner til skogsveier og tømmerkaier

Regjeringen vil gi 92 millioner kroner til bygging av skogsbilveier og tømmerkaier i neste års statsbudsjett.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud vil gi 92 millioner kroner til bygging av skogsbilveier og tømmerkaier. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud vil gi 92 millioner kroner til bygging av skogsbilveier og tømmerkaier. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

I perioden mellom 2014 og 2018 har det blitt gitt 760 millioner kroner som skal gjøre transport av tømmer enklere.

– Dette gir grunnlag for å øke produksjonen og lønnsomheten i næringen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp).

Øker lønnsomheten

Norges Skogeierforbund er fornøyd med at regjeringen ønsker å videreføre midlene.

– Generelt er vi godt fornøyd med den satsingen som er gjort, og som vil bli videreført, når det gjelder satsingen på infrastrukturtiltak i skogbruket. Dette bidrar til større verdiskapning og økt lønnsomhet, sier styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund til Nationen.

Samferdselsdepartementet gir på sin side 25 millioner kroner til utbedring av flaskehalser på fylkesveinettet, slik at større tømmerbiler lettere kan komme fram, som ble kjent en stund før budsjettet ble lagt fram.

Midlene er en del av det såkalte bruprogrammet i Nasjonal Transportplan (NTP), som har en ramme på 300 millioner kroner over en seksårsperiode.

– Selv om dette er varslede midler, er det gledelig at dette arbeidet nå kommer i gang, sier Veum.

– Det skulle opprinnelig komme 50 millioner kroner det første året, er du skuffet?

Annonse

– Som oppstartsår er vi fornøyd med det. Det tar tid å komme i gang, og for å lage kostnadsberegninger til dette prosjektet. Vi forventer at det kommer 300 millioner kroner over denne seksårsperioden, som planlagt, sier Veum.

– Generelt er vi godt fornøyd med den satsingen som er gjort, og som vil bli videreført, når det gjelder infrastrukturtiltak i skogbruket, sier Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund. Foto: Benjamin Hernes Vogl
– Generelt er vi godt fornøyd med den satsingen som er gjort, og som vil bli videreført, når det gjelder infrastrukturtiltak i skogbruket, sier Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Ifølge Norges Skogeierforbund er det totalt 11.350 bruer og ferjekaier på fylkesveinettet. I dag er 10.300 av disse godkjent for 60 tonn. Dermed er det 1050 bruer som ikke er godkjent for 60 tonn.

Norges Skogeierforbunds beregninger viser at 60-tonnsandelen på tømmertransportene kan økes med 10–15 prosent med disse midlene, og en årlig innsparing på rundt 20 millioner kroner.

– Nytt prøveprosjekt

Det foreslås også en prøveordning for tømmervogntog med en tillatt totalvekt på inntil 74 tonn.

– Dette er bra og flere et skritt i riktig retning. Å øke totalvekten for tømmervogntog vil føre til reduserte transportkostnader, sier Veum.

Samtidig foreslås det å øke veibruksavgiftene på drivstoff. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent.

– Det vil føre til økte kostnader, og vi stiller oss negative til det forslaget. Vi har foreløpig få alternativer til diesel på hokstmaskinger og annet relatert kjøretøy. Vi konkurrerer i et europeisk marked og slike avgiftsøkninger vil helt klart være en konkurranseulempe, sier Veum.

Neste artikkel

Kritiserer bransjekollegaer: – De legger for dagen lite ambisjoner for næringa med de kommentarene