Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

83,3 millioner til postombæring av aviser på lørdager

Regjeringen vil bevilge 83,3 millioner kroner til levering av aviser via posten på lørdager.

Tiltaket skal bidra til å finansiere postomfordelingen fem dager i uken i hele landet i 2019.

Annonse

Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 534 millioner kroner til statlig kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester. Målet er å finansiere grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftssendinger.

I vår gikk mediebransjen hardt ut mot regjeringens forslag om halvering av postdager i 2020. Mediene fryktet at kuttet kunne føre til at det skulle bli slutt på dagsaviser utenfor tettbygde strøk.

Neste artikkel

Tillitsvalgt: Regjeringens kutt i Mattilsynet svekker dyrevelferden