Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

256 millioner til bredbåndsutbygging

Bevilgningen til bredbåndsutbygging øker med 50 millioner i regjeringens forslag til statsbudsjettet.

Foto: Mariann Tvete
Foto: Mariann Tvete

– Tilgang til internett er viktig for å skape nye arbeidsplasser og for å tilby bedre offentlige tjenester. Ferske tall viser at regjeringens bredbåndspolitikk virker. Hele 86 prosent av norske husstander har nå tilgang til høyhastighetsbredbånd. Det er gledelig, men vi vil videre – og derfor foreslår regjeringen å bevilge et rekordstort bredbåndstilskudd i 2020, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen vil bevilge 256 millioner kroner til formålet.

Annonse

Totalt foreslås det å bevilge over 700 millioner kroner til nye digitaliseringstiltak i statsbudsjettet.

Dette innebærer blant annet 30 millioner til elektronisk saksbehandling i straffesakskjeden for å gjøre justisforvaltningen mer effektiv og 8,6 millioner kroner til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med å legge til rette for innføring av 5G. Det foreslås også 131 millioner til arbeidet med en nasjonal helseanalyseplattform.

Neste artikkel

Telenor tok kobberlinja. Da satt plutselig Robert og familien uten både telefon og internett