Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

20.000 har skrevet under for ulven

Bygdefolk for Rovdyr frykter ulven utryddes, og krever tiltak fra regjeringen.

Bygdefolk for Rovdyr frykter den norske ulven står i fare for å utryddes. De reagerer på at regjeringspartiene har gitt signaler om at de ønsker å regne ulvene som lever på grensa mellom Norge og Sverige inn det norske bestandsmålet, og mener det fødes for få ulver hvert år. Foto: Colourbox
Bygdefolk for Rovdyr frykter den norske ulven står i fare for å utryddes. De reagerer på at regjeringspartiene har gitt signaler om at de ønsker å regne ulvene som lever på grensa mellom Norge og Sverige inn det norske bestandsmålet, og mener det fødes for få ulver hvert år. Foto: Colourbox

Hittil har over 20 000 personer skrevet under på kampanjen til Bygdefolk for rovdyr. (BFR) Organisasjonen mener den norske ulven er utrydningstruet, og krever at regjeringen skal ivareta den norske bestanden.

Ifølge kampanjen var det i vinter registrert mellom 33 og 37 helnorske ulver, med tilhold på norsk side av riksgrensen mot Sverige. Siden januar 2014 skal seks av dem allerede være døde, som følge av jakt, felling eller påkjørsel.

Stortinget har satt et nasjonalt bestandsmål på tre helnorske ulvekull hvert år. Det vil si at minst tre ulvetisper må føde valper i Norge før en eventuell linsensjakt kan settes i gang. Bygdefolk for Rovdyr mener målet i utgangspunktet er så lite at ulvebestanden ikke er bærekraftig. De reagerer nå på at regjeringspartiene Høyre og Frp har gitt signaler om at de ønsker å regne ulvene som lever på grensa mellom Norge og Sverige inn det norske bestandsmålet.

Annonse

Ved at også deler av den svenske ulven blir regnet som norsk, i tillegg til lovlig og ulovlig jakt, frykter Bygdefolk for Rovdyr at den norske ulven kan komme til å utryddes fullstendig.

Leder av BFR, Lars-Erik Lie, sier i en pressemelding at han er meget fornøyd med resultatet av underskriftskampanjen. Han håper nå at alle som ønsker ulv i Norge vil fortsette å underskrive og la sin stemme bli hørt.

Neste artikkel

– At en ulv vandrer forbi et hus betyr ikke at den er farlig