Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

115 av politiets tjenestesteder legges ned

Justisministeren har sagt sitt. 115 av politiets tjenestesteder blir lagt ned.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har vedtatt den framtidige tjenestestrukturen til politiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har vedtatt den framtidige tjenestestrukturen til politiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det nye Politi-Norge får 225 tjenestesteder, mot 340 lensmannskontorer og politistasjoner i dag, ifølge Politidirektoratet.

– Nå kan politidistriktene starte arbeidet med å gjennomføre endringene i den lokale organiseringen. Dette er siste fase med strukturendringer, og det vil ta tid å få den nye organiseringen på plass med innplassering av medarbeidere og stenging av kontorer som skal avvikles, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Bare én av de 72 klagene som kom inn etter at Politidirektoratet la fram sitt forslag til ny tjenestestruktur, ble tatt til følge. I tillegg har departementet i sin runde tatt klagene fra Hemnes i Nordland politidistrikt, Stranda i Møre og Romsdal politidistrikt og Aurland i Vest politidistrikt til følge. Disse kommunene får dermed beholde sitt tjenestested.

Annonse

– Det er nærmeste patrulje som avgjør politiets responstid, og ikke avstanden til nærmeste lensmannskontor. Hver klage har blitt behandlet grundig og individuelt i departementet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Han understreker at «beslutningen er endelig».

Neste artikkel

Politikere rystet over masseskyting i Oslo