Siden 25. juni 2022 har politiet over hele Norge vært bevæpnet. Da den opphørte denne uka, avsluttet det den lengste sammenhengende perioden med bevæpning siden politiet var bevæpnet i 2014–2016.

Skytingen utenfor London Pub i Oslo i fjor sommer var et grusomt og dypt rystende angrep. To personer døde og flere ble alvorlig skadet. Hele 262 personer har status som fornærmet.

Det dramatiske angrepet i forbindelse med Pride-feiringen var egnet til å sette skrekk i befolkningen og LHBT+-befolkningen spesielt. Det er derfor lett å forstå at angrepet ble etterforsket som en terrorhendelse, og naturlig at politiet ble midlertidig bevæpnet.

Mannen bak skytingen, Zaniar Matapour, er pågrepet og siktet for terror. Den kjente radikale islamisten Arfan Bhatti er internasjonalt etterlyst. Han er siktet for medvirkning til grov terror, med maksimal strafferamme på 30 år. Ytterligere to menn er siktet for medvirkning til en terrorhandling etter skytingen.

Politiberedskap er meir enn ord

Det er ingen grunn til å undervurdere risikoen radikale islamister representerer. Det faktum at politiet etter terrorangrepet ikke kunne garantere for skeives sikkerhet var i seg selv et sterkt argument for å forlenge politiets midlertidige bevæpning.

I den siste trusselvurderingen Politidirektoratet har mottatt fra PST beskrives imidlertid terrortrusselen som «moderat». Vilkåret for midlertidig bevæpning skal være en alvorlig trusselsituasjon utover det som anses som et normalbilde, og vilkåret er derfor ikke lenger til stede.

Vi er glade for at Norge igjen har et ubevæpnet politi. Vi mener dette er et gode, selv om Politiets Fellesforbund arbeider for at politiet skal bære våpen til daglig. Også flertallet i Maktmiddelutvalget anbefalte generell bevæpning.

Normalt opererer politiet med såkalt fremskutt lagring, det vil si at våpen ligger nedlåst i politibilen og kan hentes om nødvendig.

Vi mener norsk politi skal ha et sivilt preg, med metoder som er egnet til å dempe situasjoner og redusere maktbruk. En generell bevæpning tar heller ikke hensyn til ulikhetene i vårt langstrakte land. Risikobildet kan umulig være det samme på Smøla, på Røros eller i Farsund som i storbyer eller på storflyplasser.

Ikke gi politiet generell bevæpning

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bør legge til grunn at bevæpning fortsatt avhenger avvekslende trusselbilde og varierende kriminalitetsproblematikk.