Ved utgongen av 1999 var det 2998 godkjente oppdrettsanlegg. Flest konsesjonar hadde Hordaland og Nordland. 3411 personar var tilsett i næringa. 87 av kystkommunane, som ikkje hadde kystsoneplan ved starten av år 2000, hadde ingen planar om å starta arbeidet med ein slik plan. Totalt er det 251 kystkommunar i landet. Det var i 1999 registrert 21.274 fiskarar i Norge. 15.326 av desse hadde fiske som eine- eller hovudyrke. Dette er om lag 10.000 færre enn i 1980. Kilde: Fiskeridirektoratet