Strategi og nøkkeltall

Formålsparagraf

Nationen skal ivareta bygdefolkets og distriktenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Misjon

Nationen skal være distriktenes stemme og møteplass: Vi skal både dekke de saker og problemstillinger som oppleves viktige for folk i distriktene, og sørge for at disse sakene løftes opp og får oppmerksomhet i det offentlige rom. Vi ønsker også å være en sentral debattarena for alle som er opptatt av utviklingen i Distrikts-Norge.

Visjon

Nationen skal være distriktenes næringsavis, og vår visjon er at avisen skal være nødvendig for næringsdrivende i distriktene.

Forretningsidé

Nationen skal være Distrikts-Norges ledende nyhetsformidler, meningsbærer og debattarena innen landbruk, næring, samferdsel, distriktspolitikk og EU.

Nøkkeltall

Nationen 2012 2013 2014 2015
MBL-OPPLAG 12.185 11.795 12.673 12.954
LESERTALL TOTAL (F&M) 81.000 75.000 80.000 68.000
LESERTALL PAPIR (F&M) 53.000 56.000 56.000 46.000
LESERTALL DIGITALT (F&M) 24.000 31.000 30.000 24.000
Få oppdaterte lesertall her og opplagstall her.