Redaksjonell profil

morgenavis

Nationen vil være ”distriktenes stemme og møteplass”, og skal velge saksområder og meningsprofil som folk som lever og driver verdiskapning i Distrikts-Norge er opptatt av og kan identifisere seg med. Nationen skal gjennom sin journalistikk også bidra til at problemstillinger som er viktige i og for distriktene blir løftet opp og får plass i den offentlige debatten. Nationen har en særlig oppgave i å nyansere det virkelighetsbildet som øvrige medier gir ved at vi får fram sammenhengene slik de ser ut fra distriktenes synsvinkel.

Nationen ønsker å sette dagsorden og vekke debatt både blant leserne, i opinionen og hos politiske myndigheter. Videre skal Nationen bidra til å skape optimisme i Distrikts-Norge, blant annet ved å skrive om og framheve positive krefter og hendelser. Men dette skal ikke forhindre at avisen driver kritisk og undersøkende journalistikk når det er nødvendig.

Nationen er en nisjeavis – og for de aller fleste av leserne en tilvalgsavis. Derfor er det vesentlig at avisen skiller seg fra andre medier. Det skal vi gjøre ved å ha et annerledes stoffutvalg, annerledes vinklinger, annerledes meninger, annerledes leseropplevelser.

Stoffmessig er Nationens redaksjonelle bærebjelker landbruk, næringslivsstoff, samferdsel, distriktspolitikk og EU.

Kriterier for Nationens redaksjonelle arbeid er:

  • Vesentlig
  • Aktuell
  • Inspirerende
  • Nyttig
  • Tilgjengelig
  • Korrekt

Nationen drives etter prinsipper om redaksjonell uavhengighet, og det redaksjonelle arbeidet skjer i samsvar med gjeldende lovverk og etiske retningslinjer for medier. For eventuelle klager ber vi deg ta kontakt med avisens ledelse. Det er også mulig å klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU).