Nyhetsdøgnet

Nationens medarbeidere jobber store deler av døgnet for å holde våre lesere oppdatert på nyheter og hendelser som er viktige for Distrikts-Norge. For å få vite mer om nyhetsdøgnet se her.

07:00– Morgenvakten på nett kommer på jobb. Oppdaterer seg på nyhetsbildet og legger ut aktuelle saker på nationen.no.

07:30– Nyhetsledelsen for papir og nett er på plass. De orienterer seg i nyhetsbildet og planlegger arbeidsdagen og hvilke saker som skal prioriteres.

07:45– Nyhetsredaktør, nettsjef og reportasjeleder for papiravisen møtes og samordner planene for dagen.

08:00– Morgenmøte i redaksjonen, der alle de skrivende journalistene, fotograf og redaksjonsledelsen møtes. Dagens saker og arbeidsoppgaver gjennomgås og fordeles. Det legges føringer for hvilke saker som skal gå i henholdsvis papir- og nettavisen, og for hvilke saker som krever fotograf og grafikk.

I løpet av formiddagen kommer alle redaksjonelle ledere med sine vurderinger av dagens papiravis og gårdagens nettutgave. En av redaktørene oppsummerer dagens evaluering i en skriftlig logg som legges ut på intranettet og er tilgjengelig for alle medarbeiderne.

12:00– Reportasjeleder, utgavesjef og redaktører møtes for å gå gjennom status for morgendagens avis og definere kandidater til oppslagssaken.

13:30– Overlappingsmøte mellom papir og nett for å gå gjennom planer for ettermiddag/kveld/neste morgen.

15:00– Utgavesjef, desksjef og redaktører møtes for endelig prioritering av førstesiden.

17:00– Siste avisside skal være klargjort og sendt Nationens trykkeri på Lillestrøm.

Umiddelbart etter starter trykking av avisen, og distribusjon igangsettes fortløpende. Nationen bringes ut til lesere over hele landet, som får avisen med bud eller post neste morgen/formiddag.

21:00– Fram til kl. 21 er Nationens kveldsvakt på plass og oppdaterer nettavisen