Kommentaravdelingen

Kato Nykvist
Send e-post
Politisk redaktør
Telefon: 913 22 017
Hilde Lysengen Havro
Send e-post
Debattleder
Telefon: 951 20 776
Hans Bårdsgård
Send e-post
Kommentator
Telefon: 911 98 998
Michael Brøndbo
Send e-post
Kommentator
Telefon:  911 98 972
Eva Nordlund
Send e-post
Kommentator
Telefon: 992 73 553