Om Nationen

Visjon: Nationen skal gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle.

 

Nationen er en fri og uavhengig dagsavis, og har som formål å ivareta bygdefolkets og distriktenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

 

Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU.

 

Avisen kom ut for første gang i 1918 og feiret 100-årsjubileum i 2018. Avisen har et opplag på 17.839 og hadde ved siste lesertallsmåling 59.300 lesere.

 

Avisens hovedkontor ligger i Schweigaards gate 34E i Oslo. I tillegg har Nationen en medarbeider i Trondheim, og frilansere over hele landet.