Om Nationen

Visjon: Nationen skal gjøre landbruk, matproduksjon og bosetning i hele landet viktig for alle.


Nationen er en fri og uavhengig dagsavis, og har som formål å ivareta bygdefolkets og distriktenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.


Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU.


Avisen kom ut for første gang i 1918 og feiret 100-årsjubileum i 2018. Avisen har et opplag på 13.673 og hadde ved siste lesertallsmåling 58.000 lesere.


Avisens hovedkontor ligger i Schweigaards gate 34E i Oslo. I tillegg har Nationen to medarbeidere i Trondheim, og frilansere over hele landet.