– Bruk av motoriserte kjøretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å kontrollere at motorferdsel i utmark foregår lovlig. Under årets jakt vil de derfor øke tilsynet med ATV og andre motorkjøretøy.

– Felles for all kjøring på barmark er at føreren skal, så langt det er mulig, bruke eksisterende traktorveier eller bruke eldre kjørespor. Dette for å redusere skadene på naturen, sier miljødirektøren.

SNO har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere førerkort og andre dokumenter som man er pliktig å ha med. Under årets jakt har SNO allerede anmeldt flere førere av motoriserte kjøretøy for ulovlig kjøring på barmark, opplyser Miljødirektoratet.

(©NTB)