Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Widerøe varsler mulig nedleggelse av 37 innenriksruter ved momsøkning

Dersom Stortinget innfører en felles merverdiavgift vil Widerøe kanskje måtte avvikle flesteparten av sine kommersielle ruter i Norge, varsler selskapet.

Mange av Widerøs innenlandsruter kan forsvinne dersom momsen for pasasjertransport økes til 23 prosent. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Mange av Widerøs innenlandsruter kan forsvinne dersom momsen for pasasjertransport økes til 23 prosent. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I dagens merverdiavgiftssystem i Norge finnes det tre satser. 12, 15 og 25 prosent, i tillegg til nullsats. Men et utvalg satt opp av Finansdepartementet foreslår å få på plass en felles sats for avgiften, og de har derfor foreslått å innføre én fast moms på 23 eller 25 prosent.

Dette vil gjøre at momsen på for eksempel mat og persontransport vil bli høyere, og Regjeringen har sendt ut forslaget på høring.

Fra 12 til 23 prosent i mva.

Dagens merverdiavgift for flyreiser er på 12 prosent. Flyselskapet Widerøe (WF) varslet i sitt høringssvar at en økning av denne avgiften vil gi enorme problemer for selskapet, som kan måtte komme til å kutte halvparten av driften.

– Omfanget av rutekutt må vi få komme tilbake dersom merverdiavgiftene skulle øke ytterligere – vi må ta en gjennomgang av alle kommersielle ruter, men vi frykter at det blir en rasering av tilbudet da det økonomiske grunnlaget for disse rutene i stor grad er rasert gjennom kraftige avgiftsøkninger. Vår forventning er egentlig reduserte avgifter da små fly på korte distanser har kommet særlig dårlig ut etter store avgiftsøkninger. Store fly ut av landet har helt andre rammevilkår (momsfritak, redusert flypassasjeravgift og ingen CO2 avgift), mens distriktene har full pakke, sier Terje Skram, direktør for strategi og infrastruktur i Widerøe, som står bak høringssvaret.

"Vi frykter at det blir en rasering av tilbudet da det økonomiske grunnlaget for disse rutene i stor grad er rasert gjennom kraftige avgiftsøkninger."

Terje Skram, direktør for strategi og infrastruktur Widerøe

Kundene tar bare seks prosent av utgiftene

Tall fra Sverige viser nemlig at en kun seks prosent av de økte utgiftene ved en høyere merverdiavgift vil bli belastet passasjerene. Widerøe vil derfor måtte ut med 158 millioner norske kroner hvert år som følge av en økt moms på 23 prosent. For et selskap som i fjor gikk med 40 millioner i overskudd, vil dette gi over hundre millioner kroner i minus.

Widerøe argumenterer blant annet for at de har flyseteavgiften og CO2-avgift som gjør at flere av flygingene allerede ikke er lønnsomme. Blant annet står selskapet bak flere korte ruter, hvor flyseteavgiften er like høy som for lengre ruter.

– WF’s kommersielle ruter har blitt ulønnsomme etter at myndighetene har økt de fiskale avgiftene på disse rutene med 215 mill. bare siden 2015. Denne merkostnaden har kommet som følge av økt moms, ny flypassasjeravgift og økt CO2 avgift. Dette har rammet flyruter som er en del av kollektivtrafikken i distriktene gjennom økte priser og redusert tilbud. Økt moms fra dagens 12 prosent til 23–25 prosent kan innebære over 100 millioner i tapte inntekter som følge av passasjerbortfall, sier Skram, og fortsetter:

– Da må vi redusere produksjonen ytterligere, og fra et miljøperspektiv kan jo det være ønskelig da Widerøe bidrar til 0,4 prosent av CO2 utslippene i Norge. Men for en rekke av våre ruter er ikke tog et alternativ, og det kan resultere i økte utslipp dersom flere må benytte båt eller egen bil, da små fly på korte distanser naturligvis har små utslipp.

Fakta

Disse rutene kan forsvinne

Alta–Tromsø

Bergen–Ålesund

Bergen–Bodø

Bergen–Florø

Bergen–Kristiansund

Bergen–Molde

Bergen–Stavanger

Bergen–Tromsø

Bodø–Evenes

Bodø–Stokmarknes

Kirkenes–Tromsø

Kristiansand–Trondheim

Oslo–Andenes

Oslo–Brønnøysund

Oslo–Florø

Oslo–Hovden

Oslo–Leknes

Oslo–Mosjøen

Oslo–Mo I Rana

Oslo–Namsos

Oslo–Rørvik

Oslo–Stokmarknes

Oslo–Sandnessjøen

Oslo–Svolvær

Stavanger–Kristiansand

Stavanger–Kristiansund

Tromsø–Leknes

Tromsø–Stokmarknes

Trondheim–Ålesund

Trondheim–Evenes

Trondheim–Kristiansund

Trondheim–Tromsø

Torp–Bergen

Torp–Stavanger

Torp–Trondheim

Torp–Tromsø

Vadsø–Tromsø

Vil ha innenlandsflyginger

I sitt høringssvar skriver Skram at selskapet har satset mer på utenlandsreiser, da det er bedre rammebetingelser for disse reisene, blant annet kun flyseteavgift en vei og billigere drivstoff.

"Widerøe ønsker imidlertid å satse på regionale ruter innlands da vi ser et stort potensial for økt trafikk til turistmagneter på Vestlandet og i Nord-Norge. Eventuell økning av merverdiavgiften vil imidlertid innebære dyrere billetter og dermed redusert etterspørsel med påfølgende nye rutekutt," står det i høringssvaret.

I rapporten som ligger til grunnlag for Finansdepartementets forslag om en flat momssats står det at staten kan vurdere økt omfang av anbudsruter. Det betyr at staten legger ut ruter på anbud for flyselskaper.

–Det kan være et alternativ for en del ruter, for andre ruter kan det være mindre realistisk da det finnes EU-regler som regulerer hva som kan legges ut på anbud.

Kutt i andre avgifter

Et alternativ vil være å øke merverdiavgiften, samtidig som regjeringen setter ned eller kutter andre avgifter selskapet er rammet av.

–Vi betaler cirka 1,1 milliarder i avgifter og er mest opptatt av totalbelastningen som er blitt altfor høy. Merverdiavgiften kan gjerne øke dersom andre avgifter blir redusert. Vi håper jo at merverdiavgiften ikke øker fra dagens 12 prosent. Vi registrerer at Sverige har 6 prosent moms på persontransport, mens Danmark har momsfritak.

Høringsfristen for en felles merverdiavgift er 29. august. Da Siv Jensen fikk overlevert rapporten om en flat merverdiavgift sa finansministeren at hun ikke tror det vil være aktuelt å fjerne alle nedsatte merverdiavgifter.

–Jeg ser derfor ikke for meg at regjeringen vil foreslå å fjerne alle lav og nullmomssatser slik utvalget foreslår, sa hun.

Neste artikkel

Slik vil politikerne løse boligmangelen i distriktene