Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vindmønstre kan påvirke ras- og skredfare

Klimaendringer vil påvirke skred og ras ytterligere i framtida. Men også vindstyrke og vindmønstre vil ifølge geolog påvirke naturkatastrofer.

Vindmønstre kan få en uant påvirkning på skred. Foto: Marit Hommedal / NTB
Vindmønstre kan få en uant påvirkning på skred. Foto: Marit Hommedal / NTB

Skred og ras påvirkes av klimatiske endringer. Nedbørmengde er en viktig faktor, det samme er temperatursvingninger.

Men ifølge geolog Johannes Vik Seljebotn i rådgivervirksomheten COWI kan også vindmønstre ha stor betydning for størrelse på snøskred.

– Det er lett å legge til 50 prosent klimapåslag på nedbørsmengde når man skal snakke om fremtidige klimaendringer, men det er ikke like enkelt å bedømme endringer i vindmønstre og akkumulasjon (opphopning red.anm.) av snø. Vi kan ikke legge til 50 grader klimapåslag på vindretning eller 50 prosent endring i jordsmonnets permeabilitet (evne til å transportere væske red.anm.) ved tørke, sier han i en pressemelding.

Annonse

Seljebotn ser ikke bort ifra at skredutsatte områder kan bli enda mer utsatte i framtida.

– Fremtidens klimaendringer kan gjøre at ulike områder blir mer utsatte. Vi kan på en annen side også oppleve perioder der skredhyppigheten går ned. Det finnes mange eksempler på at infrastruktur etableres i nye områder som tidligere har vært oppfattet som skredutsatt, sier han.

Samtidig er ikke alltid skred- og flomhendelser et negativt fenomen sett i et lengre geologisk perspektiv, sier han.

– På Vestlandet er en del av den lavereliggende terrengoverflaten dannet av skred og flomhendelser. Dette er naturlige prosesser som former landskapet og gjør områder egnet for bosetning. Skredaktivitet i landskapet har derfor både positiv og negative innvirkning på menneskers tilstedeværelse og aktivitet, sier geologen.

Neste artikkel

Jordskred i Kåfjord – ni personer evakuert