Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil se om fly kan gå på tre og halm

Forskere ved NMBU forsker på om tre og halm kan erstattet flybensin i fremtiden.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Flyene skal i fremtiden gå på biodrivstoff, og på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ønsker de å se om biprodukter fra skogsdrift, treindustri og landbruk kan brukes til å produsere flybensin.

For at kvister, sagflis eller halm skal bli til drivstoff, bruker prosjektet pyrolyse.

– Det vil si at vi varmer opp uten tilgang til luft og ved høyt trykk, forklarer Heidi S. Nygård ved NMBU til universitetets nettsider.

Fra fast til flytende

Utfordringer er at det er vanskelig å få inn faste brennstoff i en høytrykksreaktor, og forskerne ved NMBU forsøker nå å finne ut hvordan dette kan løses.

– Vi skal bruke smeltet salt for å gjøre biomassen flytende før den pumpes inn i høytrykksreaktoren.

Hun sier det å bruke pyrolyse ikke er nytt. Det som derimot er nytt er det å gjøre massen flytende før den tas med i produksjonen.

Annonse

Derfor leter de etter salter med lave smeltepunkt, slik at det ikke kreves for mye energi å gjøre saltet flytende.

Så gjelder det å få lagt opp hele prosessen slik at den kan gå kontinuerlig: Biomasse og salt pumpes inn i den ene enden, drivstoffet kommer ut i den andre. Heidi S. Nygård kan ikke fortelle hvilke salter hun bruker for å få det til.

– Men vi har fått til å gjøre biomassen flytende, og vi har fått til hydropyrolysen med saltsmelter, forteller hun.

Lignin, strå og trevirke

Det er tre råvarer som trekkes fram som alternativer:

– Lignin er et biprodukt i celluloseindustrien. Ofte brennes det bare. Det regnes som avfall. Dessuten har vi sett på strå og halm og det som blir igjen etter at kornet er høstet. Så ser vi også på rent treverk som referansepunkt.

Det tyske luftfarts- og romfartssenteret DLR er en av partnerne og skal passe på at kvaliteten på sluttproduktet blir god nok til å brukes på et fly.

Biodrivstoffet som lages i Norge lages hovedsaklig av rester fra treindustrien.

Neste artikkel

Forsker på nytt klimagjødsel