Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal felle 17 jerver

Ustabile værforhold har gjort at færre jerv enn ønsket er blitt felt. Nå vil Miljødirektoratet ta ut 17 jerv i områder det ikke pågår lisensfelling.

Vellykket felling av jerv er avhengig av riktig værforhold, blant annet sporsnø. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Vellykket felling av jerv er avhengig av riktig værforhold, blant annet sporsnø. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– I noen skadeutsatte områder vet vi at det ikke pågår lisensfelling eller at det er vanskelig å felle jerv. Dårlige snøforhold og rasfare kan også gjøre det vanskelig med hiuttak og felling på våren. Vi starter derfor forsøk på felling tidlig i disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det er i flere områder betydelig med skader på sau og tamrein fra jerv.

Derfor velger nå Miljødirektoratet å gå utenfor den vanlige lisensfellingen. Direktoratet har mulighet til å beslutte felling av jerv for å unngå skader på beitedyr – skadefelling – før lisensfellinga avsluttes.

17 jerver i noen utvalgte områder er derfor besluttet felt. I tillegg er det besluttet felling av to jerver i et kalvingsland for tamrein i Innlandet. Statens naturoppsyn skal gjennomføre oppdragene.

– Det er ikke sikkert vi lykkes med å gjennomføre uttak så tidlig på sesongen. Snø og gode sporingsforhold lar vente på seg i mange områder, og lengst nord i landet vil lysforholdene være en utfordring, sier Hambro.

– Vi følger resultatet av lisensfellingen og gjør fortløpende vurderinger om ytterligere behov for skadefelling. Det kan være aktuelt å forlenge beslutningene og å beslutte uttak i nye områder, legger hun til.

Neste artikkel

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter