Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil bygge den nye Mjøsbrua i tre

Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune ønsker at den nye Mjøsbrua skal bygges i tre.

Fylkesmannen i Innlandet og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland går inn for å bygge brua over Mjøsa i tre, nå vil de ha landbruksministeren med på laget. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Fylkesmannen i Innlandet og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland går inn for å bygge brua over Mjøsa i tre, nå vil de ha landbruksministeren med på laget. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Det melder Fylkesmannen i Innlandet på sine sider. De har nå bedt om et møte med landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) for å diskutere forslaget.

– Ei Mjøsbru i tre vil utvilsomt bli et nasjonalt landemerke, også fordi den vil bli verdens lengste i sitt slag, og derved bli et viktig signalbygg og driver i utviklingen av trebasert verdiskaping, sier fylkesmann Knut Storberget.

Annonse

Undersøkelser som har blitt gjort av Statens Vegvesen har vist at det byggteknisk mulig å bygge brua i tre. Rapporten viste også at byggetiden vil være kortere med tre, og at prisforskjellen ikke vil være for stor, ifølge Fylkesmannen i Innlandet.

I disse dager arbeides det med ny firefelts E6 mellom Moelv i Ringsaker og Stange, videre er det planlagt å lage en Mjøsbru for å kunne fortsette utbyggingen av E6 videre nordover mot Gudbrandsdalen.

– Både Hedmark og Oppland er sterke pådrivere for at den nye Mjøsbrua knyttet til ny firefelts E6 må bygges i tre, sier fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen.

– Vi har hatt flere møter med Nye Veier der vi har vært tydelige i våre forventninger, og vi vil gjenta dem overfor statsråden. Nå når ei ny bru skal knytte sammen Norges to store skogfylker til det nye Innlandet, så må det gjøres med ei trebru, sier fylkesordfører i Oppland Fylkeskommune Even Aleksander Hagen.

Neste artikkel

Her har sju av ti melkebønder båsfjøs: Svein bygde om til løsdrift for 15 år siden