– Viktig med avklaring av kva innbyggjarane meiner om fylke

I Sveio kommune i Vestland har folket sagt nei til å bryte ut frå Vestland og bli ein del av Rogaland. Ordføraren er glad for ei avklaring.

Det siste året har det blitt halde iallfall tre folkerøystingar om regiontilknyting. Alle har resultert i fleirtal for å bli verande i det fylket ein tilhøyrer i dag. Foto: Janne Grete Aspen
Det siste året har det blitt halde iallfall tre folkerøystingar om regiontilknyting. Alle har resultert i fleirtal for å bli verande i det fylket ein tilhøyrer i dag. Foto: Janne Grete Aspen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Det er lettare for politikarane å sjå bort frå folkerøystingar med låg deltaking