Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veterinær dømt til fengsel, inndragning og erstatning

En veterinær fra Øvre Eiker er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for forsikringsbedrageri og brudd på dyrevelferdsloven, samt inndragning og erstatning, melder Økokrim.

Illustrasjonsfoto: Økokrim
Illustrasjonsfoto: Økokrim

Mannen ble samtidig frifunnet for flere tiltaleposter, blant annet for skatte- og merverdiavgiftsunndragelse og grovt underslag.

Det går fram i en pressemelding fra Økokrim tirsdag.

Domfellelsen gjelder ti tilfeller av forsikringsbedrageri.

Tingretten konkluderte med at veterinæren hadde "utarbeidet fiktive eller feilaktige journaler hvor han oppga å ha hatt konsultasjoner og behandlinger som ikke var gjennomført eller annen behandling enn den som faktisk hadde funnet sted". Veterinæren ble samtidig frifunnet for ni andre tilfeller av forsikringsbedrageri.

Ifølge Eikernytt.no skal etterforskning ha pågått i over tre år. Den 40 sider lange dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett ble avsagt tirsdag denne uka.

Annonse

Tre forsikringsselskaper er til sammen tilkjent 121.005 kroner i erstatning. Inndragning av utbytte ble satt til 3349 kroner.

Mannen beholder retten til å praktisere som veterinær.

Overtredelsen av dyrevelferdsloven gjaldt operative inngrep på ørene til en schæfer. Ifølge tingretten ble inngrepene begrunnet i estetiske hensyn, ikke hensynet til dyrets helse.

I samme dom ble veterinæren frifunnet for syv tiltaleposter. Dette gjaldt skatte- og merverdiavgiftsunndragelse, mangelfull bokføring, grovt underslag, to tilfeller av uriktig forklaring overfor offentlig myndighet og brudd på matloven.

– Påtalemyndigheten konstaterer at retten har vektlagt at veterinæren har begått grove tillitsbrudd overfor forsikringsselskapene ved å oppgi feil opplysninger i journalene og forsikringskravene, herunder at den feilaktige informasjonen i journalene kan føre til senere feilbehandling av dyrene, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl i en pressemelding.

Det er ikke kjent om partene godtar dommen eller om det blir en ankesak.

– For postene hvor tiltalte er frifunnet, ser vi at retten i stor grad har vurdert bevisene på en annen måte enn påtalemyndigheten. Vi må nå gjennomgå dommen grundig, og vurdere en eventuell anke, sier Bache Dahl.

Neste artikkel

Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer i kjøttbransjen