Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdens naturfond kaller ulvefellingen uakseptabel

Verdens naturfond mener det både er oppsiktsvekkende og uakseptabelt at regjeringen åpner for felling av Slettås-flokken i Hedmark.

– Norsk ulveforvaltning har spilt fallitt, dette vedtaket er bare politikk. Vi synes det er skammelig at man ser ut til å bruke en utrydningstruet dyreart for å posisjonere seg før kommunevalget neste år, sier WWF Verdens naturfonds miljøpolitiske leder Ingrid Lomelde.

Hun viser til at regjeringen for et års tid siden konkluderte med at det ikke fantes grunnlag for å ta ut denne flokken.

Annonse

– Situasjonen for Slettås-flokken er ikke endret siden i fjor, flokken har ikke endret atferd, det er derfor uforståelig at vurderingen i år ender med motsatt konklusjon. Hva skal vi med en forvaltning som ikke er hevet over politikk, og som endrer reglene for vurdering fra år til år? spør hun.

Lomelde mener vedtaket viser at det nå er viktig å få en rettslig gjennomgang av ulveforvaltningen, og hun ser fram til at saken de har anket, skal komme opp i desember neste år.

I sommer avviste Oslo tingrett WWFs påstand om at Miljødepartementet har brutt både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om truede arter. Organisasjonen anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Neste artikkel

Bare Sp utenfor i norsk klimaavtale med EU