Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Varsler skadefellinger av jerv

Så langt har Miljødirektoratet felt tre enkeltdyr og gjort uttak av tre valpekull i hi.

Miljødirektoratet har så langt besluttet uttak av ni enkeltdyr. Foto: Mostphotos
Miljødirektoratet har så langt besluttet uttak av ni enkeltdyr. Foto: Mostphotos

Miljødirektoratet varsler skadefellinger av jerv. Lisensfellingsperioden strekker seg fra 10. september til 15. februar, og grunnet yngletida må uttak etter 15. februar skje som skadefelling i regi direktoratet, heter det i en pressemelding.

Stortingets bestandsmål er på 39 årlige ungekull, og i fjor lå bestanden på 63 påviste ungekull. Felling blir kun tillat fra Miljødirektoratets side når det er konkret skadepotensial.

– Vi vurderer fortløpende informasjon fra vårt feltpersonell om jervebestanden som skaffes gjennom aktiv overvåking i felt. Vi har felt tre enkeltdyr og gjort uttak av valpekull i tre hi (10 individer) hittil i år i beiteprioriterte områder eller kalvingsområder for tamrein, og det vil fortsatt behov for å iverksette skadefelling av enkeltdyr eller hiuttak for å forebygge tap på husdyr eller tamrein, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

– Statens naturoppsyn følger situasjonen i felt tett gjennom våren, og varsler umiddelbart dersom det er mistanke om ungekull slik at vi kan vurdere uttak så tidlig som mulig. Hittil i år har vær- og føreforhold gjort det vanskelig å sette i gang uttak av enkeltdyr i mange områder, sier Hambro.

Så langt har Miljødirektoratet besluttet uttak av ni enkeltdyr og ni uttak av mordyr og valper fra hi. I tapsutsatte områder vil derfor hovedinnsatsen framover være på uttak av mordyr og valper for å forhindre skader, skriver de.

– Å avlive mordyr med valper er fjernt fra tradisjonell jaktkultur. I en del tilfeller er det likevel nødvendig med uttak av valper fra hiet, for å kunne forebygge skade på beitedyr i det aktuelle området, sier miljødirektøren.

Neste artikkel

Hvalrossen Freya er avlivet