Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utvider jakttiden for å stoppe skrantesyke

Fra nyttår utvides jaktperioden på elg og hjort i 15 kommuner. Målet er å stoppe spredning av skrantesyke.

Jakttiden på elg og hjort utvides. Foto: Mostphotos
Jakttiden på elg og hjort utvides. Foto: Mostphotos

15 kommuner i og rundt Nordfjella villreinområdet vil i de neste to årene ha mer jakt på elg og hjort. (Se kommunene i faktaboksen.) Bakgrunnen er å stoppe den smittsomme sykdommen skrantesyke, ved å kutte ned på bestanden i området.

Det var i mars 2016 at man fant tilfeller av sykdommen hos villrein i Nordfjella. Dette var første tilfellet av skrantesyke hos hjortevilt i Europa.

Nordfjella villreinområde strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fakta

Her blir det utvidet jakttid

Edsfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nesbyen, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang.

August til desember og januar

Sykdommen spiser opp hjernen til dyret og fører til vekttap og endret oppførsel. Etter noen uker til måneder dør dyra av sykdommen.

Fra 2020 til 2022 vil jakttiden for elg og hjort i området være 15. august til 23. desember og fra 1. januar til 31. januar, skriver Hjortevilt.no.

Miljødirektoratet ba i februar 2019 om at kommunene rundt Nordfjella villreinområde skulle redusere bestanden av hjort og elg med ned til 50 prosent av det tettheten var i 2016.

"Kommunene vurderte ulike tiltak for å halvere elg- og hjortebestandene, og utvidet jakttid er et av tiltakene de antar kan bidra til økt felling. Dette førte til en felles søknad om dispensasjon fra forskrift om jakt- og fangsttider fra de 15 nevnte kommunene", skriver Hjortevilt.no.

– Utvidet jakt i januar gir økt belastning for dyrene, men vi anser det ikke som så belastende at det vil gå ut over overlevelsen til dyrene som ikke felles. Erfaringsmessig er det et begrenset antall jegere som ønsker å jakte i januar, og siden det er mørkt store deler av døgnet kan det kun kan jaktes i kortere perioder, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet til nettstedet.

Ikke bruk av løs hund

Det vil ikke være mulig å bruke løs hund i jaktperioden 15. august til 31. august og 1. til 31. januar, både av hensyn til beitebrukere og viltet.

– Vi presiserer, som kommunene også gjør i søknaden, at jaktrettshaverne selv bestemmer når det skal være tillatt å jakte på egen eiendom, sier Lund.

Skrantesyke er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr. Den skyldes prioner og er alltid dødelig.

Neste artikkel

Varig tap av villreinstammen i Nordfjella?