Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utsetter avgjørelse om ekstra uttak av villrein

Overleveringen av Miljødirektoratet og Mattilsynets anbefaling om et eventuelt ekstraordinært uttak er utsatt.

Det ble i fjor funnet skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda.
 Foto: Mattilsynet / NTB
Det ble i fjor funnet skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda. Foto: Mattilsynet / NTB

Direktoratet og tilsynet har fått i oppgave av Klima og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartement å vurdere nødvendigheten av et eventuelt ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda etter den ordinære jakta.

Denne vurderingen skulle opprinnelig leveres 12. november, men er nå utsatt. Den vil leveres i løpet av november 2021.

Årsaken til utsettelsen er at strukturtellingen etter jakta har tatt lenger tid enn forventet på grunn av værforholdene. Strukturtellingen gir en oversikt over hvordan villreinen i Hardangervidda villreinområde er fordelt på alder og kjønn, noe som er en viktig del av faktagrunnlaget som ligger til grunn for anbefalingen.

Skrantesyke

Bakgrunnen for ønsket om ekstra uttak er spredningen av skrantesyke.

Etter at det i september 2020 ble funnet et tilfelle av skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda har striden stått om hvordan arten skal forvaltes.

Annonse

Mens myndighetene vil redusere bestanden for å stanse spredningen av sykdommen, mener andre at man heller skal øke antallet dyr for å sikre genetisk motstandsdyktighet.

– Vi må leve med sykdommen, for vi kan ikke kurere hele bestanden, sa biologiprofessor Eigil Reimers til Nationen tidligere i høst.

Vil redusere bestanden

Han er en av landet fremste eksperter på området, og ga for et par år siden ut fagboken «Våre hjortedyr».

– En strategi med radikal bestandsreduksjon og tap av genetisk variasjon vil kunne virke mot sin hensikt, mente han.

Striden står om det skal settes i gang en ekstraordinær vinterjakt, for antallet skutte dyr ligger under målet. Mattilsynet ønsker i utgangspunktet å redusere bestanden fra dagens 6000 vinterdyr til under 1000 i løpet av to-tre år.

Neste artikkel

Grunneigar-opprør mot vinterjakt på reinsbukkar