Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utdanner egne folk til å dokumentere rovdyrtap

I Hattfjelldal har mer enn 20 interesserte gjennomført kurs i å finne kadaver på utmarksbeiter.

– Kravene til dokumentasjon er veldig harde og spesifikke. Her kommer ikke tvilen oss til gode. Foto: Siri Juell Rasmussen
– Kravene til dokumentasjon er veldig harde og spesifikke. Her kommer ikke tvilen oss til gode. Foto: Siri Juell Rasmussen

Årsaken er at saue- og reineiere i Hattfjelldal på Helgeland mener myndighetene ikke tror på deres rovdyrtap, skriver Klassekampen.

– Kravene til dokumentasjon er veldig harde og spesifikke. Her kommer ikke tvilen oss til gode, og i mange tilfeller blir vi ikke trodd, sier sauebonde Laila Hoff, som leder Hattfjelldal sau og rein i Nordland til avisa.

Melder ikke inn skader

Hoff sier at det er svekket tillit mellom dyreeiere i Hattfjelldal og Statens naturoppsyn (SNO). Sistnevnte sitter med ansvaret for å analysere kadavre og slå fast dødsårsak.

– Når rovdyrene har drept og tatt litt av kadaveret, kan kråke, rev og andre åtseldyr forsyne seg, så det kun er litt bein og noen skinnrester igjen. Da trenger vi ikke engang prøve på å få rovdyrskadeerstatning, sier Hoff til Klassekampen.

Hun sier også at flere dropper å melde inn skader siden de frykter å bli avvist.

Annonse

– Uheldig

I tillegg til at de nå har trent opp folk som er interessert i å finne kadaver, har de også med spesialopplærte hunder i utmarka.

Statens naturoppsyn ved direktør Morten Kjørstad sier til avisa at han finner det positivt at dyreeiere i Hattfjelldal organiserer tilsyn og kadaverleting.

– Det er dyreeiernes ansvar å påvise rovdyrskader. At noen velger å ikke melde inn, siden de mener at de ikke blir trodd, mener vi er uheldig, sier Kjørstad til Klassekampen.

Neste artikkel

Over 600 bjørner skutt i den svenske lisensjakta