Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utbrudd av salmonella i Norge

Det er så langt påvist smitte av salmonella hos totalt 16 personer bosatt i flere fylker.

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd som er forårsaket av mage-tarmbakterien Salmonella Blockley.

Prøvene er tatt i slutten av november 2021 og fram til første uken i januar 2022, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Personene som er smittet er bosatt i Viken (3), Vestland (2), Trøndelag (5), Nordland (2) og Troms og Finnmark (3), Rogaland (1) og 12 av dem har vært innlagt på sykehus.

Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer.

– Siden de er bosatt eller har oppholdt seg i forskjellige fylker er det sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. Pasientene blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier seniorrådgiver Heidi Lange i FHI.

– Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, og om man vil klare å finne smittekilden, men vi følger situasjonen nøye, sier hun videre.

Salmonella Blockley er en sjelden serovariant i Europa. Den er tidligere påvist i Norge, men da kun som enkelttilfeller.

"Antall personer innlagt på sykehus i dette utbruddet er høyt, men vi har ingen indikasjon på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre salmonellavarianter", skriver instiuttet i pressemeldingen.

De tror heller det er sannsynlig at tilfellene lettere blir oppdaget blant innlagte.

– Salmonellainfeksjon er vanligvis selvbegrensende og går over av seg selv uten behandling, sier Lange.

Neste artikkel

Slik avslører forskerne elgens kosthold