Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flertallet vil ikke ha snøscooterlek i viktige friluftslivsområder

Stortinget har nylig bedt regjeringen om å revidere motorferdselloven for å blant annet øke det lokale selvstyret.

Et flertall av kommunene som har anlagt scooterløyper, har plassert disse i viktige friluftslivsområder, viser en evaluering fra NINA. Illustrasjonsfoto: Norsk Friluftsliv
Et flertall av kommunene som har anlagt scooterløyper, har plassert disse i viktige friluftslivsområder, viser en evaluering fra NINA. Illustrasjonsfoto: Norsk Friluftsliv

Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv vil ha en slutt på fornøyelseskjøring med snøscooter i populære friluftslivsområder. En ny undersøkelse fra Ipsos viser at de har folket på sin side.

Kun 12 prosent av befolkningen mener det er greit å legge snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i viktige friluftslivsområder.

– Disse tallene føyer seg inn i en rekke undersøkelser som viser at folk flest ikke ønsker seg motorstøy når de er ute for å oppleve naturen, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland, i en pressemelding.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950.000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger.

Endring i loven

Annonse

I 2015 kom en endring i motorferdselloven som ga kommunene mulighet til å anlegge løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter.

En evaluering gjort av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i fjor viste at 19 av 34 undersøkte kommuner hadde plassert løypene i viktige eller svært viktige friluftslivsområder.

– Når flertallet av kommunene som har anlagt snøscooterløyper velger å plassere disse i viktige friluftslivsområder, sier det seg selv at dette er svært bekymringsverdig, mener Meland.

– Vi trenger en revidering av motorferdselloven

Stortinget har nylig bedt regjeringen om å revidere motorferdselloven. I begrunnelsen for dette er hensyn til natur og friluftsliv nevnt spesifikt, sammen med ønsket om økt lokalt selvstyre og mindre byråkrati knyttet til praktiseringen av loven.

Styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR), Erik Kirkvold, er veldig glad for at forslaget om å endre motorferdselsloven kan gi kommunene mer å si.

– Nå blir det viktig å følge opp at Regjeringen følger opp Stortingets intensjoner i dette vedtaket. Videre blir det viktig å løfte frem saken gjennom valgkampen. Og det skal vi gjøre lover, sier Kirkvold i en pressemelding fra Snøscooterklubbenes Fellesråd, som representerer 45 lokale snøscooterklubber fra sør til nord i Norge.

Neste artikkel

Olav (28) lever drømmen alene på familiegård fra jernalderen