Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvestrid uten ende

Ulven vil fortsatt være truet etter miljøministerens siste jaktvedtak, mener kritikerne. Vidar Helgesen (H) venter flere års kamp i retten om ulvepolitikken.

Venter seg strid: Miljøvernminister Vidar Helgesen. Foto: Mariam Butt/Scanpix

Helgesen innledet adventstiden fredag med to vedtak og et forslag om ulv:

* Julussa- og Osdalsflokken, som holder til på grensen til ulvesonen i Hedmark og Akershus, skal felles. Slettåsflokken, som lever midt i sonen, får leve.

* Det åpnes for lisensjakt på 26 ulver utenfor ulvesonen. Til sammen kan dermed opptil 42 ulver felles denne jaktsesongen.

* Regjeringen foreslår å forlenge jaktsesongen for ulv utenfor sonen med fem dager om høsten og en måned om våren. I dag varer den fra 1. oktober til 31. mars.

Venstre kritisk

Fellingstillatelsen blir tatt godt imot i Norges Bondelag. Men i den motsatte leiren er reaksjonene like negative som før.

– Det regjeringen gjør, er utvilsomt å utfordre loven, og jeg har vanskelig for å se at dette vedtaket kan bli stående etter behandling i domstolen, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

MDG vurderer om saken igjen må behandles i Stortinget for å sikre at ulveforvaltningen er innenfor loven, mens SV nøyer seg med å konstatere at regjeringen vil skyte en stor del av de norske ulvene.

Stanset i retten

For halvannen uke siden fikk Helgesen og departementet en smekk av Oslo tingrett, som slo fast at jaktvedtaket de hadde fattet for Hedmark og Akershus var feil. Jakta utenfor sonen i Hedmark og Akershus ble midlertidig stanset. Årsaken var at departementet ikke hadde begrunnet godt nok at bestandens overlevelse ikke ville være truet dersom ulvene ble skutt. Det er WWF som har tatt saken til retten.

– Vi skal nå sette oss ned med våre advokater for å vurdere grundig hva disse nye vedtakene fra departementet vil bety og hvordan vi eventuelt forfølger saken videre, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

Men organisasjonen tilføyer at det ikke er kommet til noen ny kunnskap om hva en levedyktig bestand vil si.

40 ulver holder

Annonse

Forrige vinter ble det registrert 54–57 ulver her i landet, og i sommer er dette sannsynligvis økt med 8 nye kull. I tillegg kommer ulveflokker som lever på begge sider av grensen til Sverige.

– Vi har basert oss på den tilgjengelige forskningen og den vurderingen som er gjort av det svenske Naturvårdsverket. Den fastslår at hvis det er 40 ulv i Norge og 300 i Sverige så holder det til den sørskandinaviske ulvestammens overlevelse, sier Helgesen til NTB.

Han tilføyer at en forutsetning er at det kommer til friske gener fra finskrussiske ulver. Til tross for dette faggrunnlaget venter han ingen ro om saken.

– Føringene fra Bernkonvensjonen, Naturmangfoldloven og Stortingets øvrige vedtak vil nå bli vurdert i sin fulle bredde av domstolene og det kommer til å ta noen år, sier han.

– Av offentlig interesse

Han har tidligere fått kjeft for ikke å følge opp Stortingets vilje i ulveforvaltningen. De folkevalgte ga ham til slutt beskjed om å endre rovviltforskriften, for å åpne for at flere ulv kan felles.

– Jeg har basert meg sterkt på det det nye Stortinget kom med i vår, sier Helgesen.

Nå åpner forskriften for at man kan tillate felling begrunnet med «allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

Helgesen har konkludert med at det er av offentlig interesse å ha minst mulig ulv utenfor ulvesonen, og det er årsaken til at han nå tillater felling av Julussa- og Osdalsflokkene.

At folk opplever det som utrygt å leve med ulv, har imidlertid ikke vært avgjørende, opplyser han.

Neste artikkel

Byrådet i Oslo vil forby ulvejakt