Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvejakta blir ikke stanset

Oslo Tingrett har landet på at det ikke er noen grunn til å stanse ulvejakta. WWF ser framover til videre rettsbehandling av ulveforvaltningen.

Ingrid Lomelde (t.v.), Marte Conradi, Steinar Trovåg, advokat Carl Philip Fleischer og regjeringsadvokat Asgeir Nygård i tingretten rett før jul. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Ingrid Lomelde (t.v.), Marte Conradi, Steinar Trovåg, advokat Carl Philip Fleischer og regjeringsadvokat Asgeir Nygård i tingretten rett før jul. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Tingrettens avgjørelse slår fast at vi kan legge vekt på en tydelig soneforvaltning. Det betyr at vi får en forutsigbar forvaltning, der terskelen for felling av ulv utenfor ulvesonen er lav og tilsvarende høy innenfor sonen. De to aktuelle ulveflokkene ligger i hovedsak utenfor, sier klima- og miljøministeren til NTB.

Helgesen fastslår samtidig at Oslo tingrett ikke kan se at lisensfellingen vil true overlevelsen til ulvebestanden.

Ulv i Norge

Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en sørskandinavisk bestand. Det er foreløpig registrert 88–92 ulver i Norge i vinter. 55–57 av dem ser ut til å ha helnorsk tilhold.

Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge (ulvesonen). Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold.

Lokale rovdyrnemnder ga tillatelse til å felle 47 ulver forrige vinter. Det skapte stor strid da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) reduserte kvoten til 15 ulver. 18 ulver drept i Norge i jaktåret 2016/2017, ifølge SSB. I tillegg til ulvene som ble felt under lisensjakten, ble seks ulver felt ved skadefelling, én felt i nødverge og tre av andre årsaker.

Opprinnelig ble det vedtatt en lisenskvote for jaktåret 2017/2018 på 50 ulver, 26 av disse utenfor ulvesonen. WWF klaget vedtaket inn for domstolene.

– Dette er et av hovedpunktene til WWF i denne saken. Retten peker blant annet på at det er naturlig å se ulver i Norge som en del av den større sørskandinaviske ulvebestanden, sier Helgesen.

God grunn til å få saken prøvd

Avgjørelsen kom fredag formiddag. WWF Verdens naturfond Norge har i to omganger de siste månedene saksøkt staten ved Klima- og miljødepartementet. WWF mener den norske ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

WWF Norge fikk ikke medhold i Oslo tingrett fredag om at lisensfellingen av ulv må stanses fram til lovligheten av den norske ulveforvaltningen er vurdert.

Ekstern lenke: Les hele kjennelsen fra Oslo Tingrett her

Klima- og miljødepartementet skal etter hovedregelen ha full erstatning for sine sakskostnader, men retten har funnet at «tilstrekkelig tungtveiende grunner» fritar WWF for erstatningsansvar. «Retten finner at det var god grunn for WWF til å få saken prøvd», skriver Oslo tingrett på sine nettsider.

Skuffet naturverner

Miljøpolitisk leder i WWF, Ingrid Lomelde, er skuffet.

– Vi mener dommen uriktig legger til grunn at bestandsmålet kan brukes som en øvre grense for hvor mange ulver vi kan ha i Norge. Vi skal nå lese dommen grundig og vil vurdere å anke, samtidig som vi håper hovedsaken kan komme opp så raskt som mulig, sier Lomelde i en Twitter-melding publisert av WWF.

Oslo tingrett besluttet 21. november at jakta måtte stanses i påvente av at retten senere skal ta stilling til om ulvejakta er i tråd med norsk lov og internasjonale avtaler.

Les også: WWF går rettens vei i ulvestrid for tredje gang

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fattet dermed et nytt vedtak 1. desember som han mente var bedre begrunnet og der saksbehandlingsfeilen fra det første vedtaket var rettet opp.

Lisensjakta både innenfor og utenfor ulvesona startet opp igjen etter nyttår. Siden da er ti ulver skutt i de to flokkene i Julussa og Osdalen.

Les også: Forskersamarbeid om elg og ulv i grenseland

Fem av tolv ulver på fellingskvota utenfor ulvesona var allerede skutt før jakta ble stanset av tingretten i november.

Bondelaget: – Viktig og riktig

Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag, sier det er positivt at lisensjakta fortsetter.

Annonse

– Alle som lever tett på ulv vet hvilke skader den kan gjøre. Derfor er det viktig at lisensjakta fortsetter, sier Frogner.

– Det er bra at Stortingets vilje blir fulgt opp. Det er bredt politisk flertall bak ulveforliket i Stortinget. Der kom det tydelig frem at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat, sier han.

Lettede skogeier-topper

Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norsk Skogeierforbund, sier til Nationen at han er glad for at Oslo tingrett slår fast at det ikke er grunnlag for å sette forvaltningen til side.

– Det er et bidrag til å skape tillit, og det gir grunnlag for en en fornuftig diskusjon om veien videre i norsk ulveforfaltning, sier Lahnstein.

Les også: Nå er ulvejakten i gang også i Sverige

Også Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog, er fornøyd med kjennelsen fra tingretten.

– Det er bra at jakta nå kan fortsette og at Stortingets intensjon om at ulvebestanden skal forvaltes kan gjennomføres i praksis. Dette er et lite, men viktig tiltak for å dempe konfliktnivået i ulveforvaltningen.

Tror på vekst

Totalt har regjeringen dermed åpnet for at 42 ulver kan skytes i Norge i vinter, noe som ifølge WWF tilsvarer 75 prosent av de helnorske ulvene.

Einar Frogner i Bondelaget mener at den norske ulvebestanden vil fortsette å vokse selv etter lisensfellingene i vinter.

– Rovdata har allerede dokumentert sju helnorske flokker med yngling denne vinteren, mot bare fire helnorske flokker med yngling sist vinter. Av de totalt 42 ulvelisensene er det kun 16 som tillater felling i områder hvor vi i dag har fast forekomst av ulv i Norge, i revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken. De 26 øvrige lisensene er gitt i områder hvor det ikke er fast forekomst av ulv. Den eneste muligheten for at det kan felles ulv her er at det kommer inn streifulver fra Sverige, sier han.

Skuffelse hos SV og MDG

Hos både SV og MDG er skuffelsen stor. Nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson, gjentar nå oppfordringen til Helgesen om å komme med en utredning av hva det vil si å ha en levedyktig bestand av ulv.

– Regjeringen fyrer løs uten kunnskap. Nå skal man skyte 75 prosent av de norske ulvene, samtidig som regjeringen fortsatt ikke har noen idé om hvor mange ulv som må være for å ha en levedyktig norsk ulvebestand, sier Hansson i en kommentar til NTB.

Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsperson i SV, mener kjennelsen er trist.

– Ulven er en kritisk truet art i Norge. Likevel velger regjeringen å skyte hele familiegrupper som har gjort liten skade, det er totalt uforsvarlig miljøpolitikk sier Haltbrekken.

Naturvernforbundet: – Skandale

Heller ikke Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, er videre glad for tingrettens kjennelse.

– Det er en skandale at den massive nedskytingen av ulv får fortsette, sier Lundberg.

– Nedskytingen er konfliktdrivende. Vi frykter at denne kjennelsen vil eskalere en allerede svært betent og polarisert rovdyrdebatt i Norge, sier hun.

Neste artikkel

En bølge av lokalt norsk øl til Berlin