Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulv har drept to sauer i Rakkestad – Sp krever at den avlives

– Ulv som angriper sau innenfor riktig sikret område, må avlives. Hvis ikke gjør regjeringa Østfold til et reservat for ulv, sier stortingsrepresentant.

Stortingsprepresentant Ole André Myhrvold (bilde) og ordfører i Rakkestad kommune Karoline Fjeldstad mener at ulven må avlives. Foto: Mariann Tvete
Stortingsprepresentant Ole André Myhrvold (bilde) og ordfører i Rakkestad kommune Karoline Fjeldstad mener at ulven må avlives. Foto: Mariann Tvete

To sauer ble drept av en ulv i Rakkestad kommune i Viken onsdag.

– Jeg hadde ulven fem meter fra meg i stad. Vi har absolutt sett den og hatt nærkontakt med den i dag, sier sauebonde Sidsel Marie Gjerlaug til NRK.

Hun oppdaget onsdag morgen at en ulv hadde angrepet og drept to av hennes sauer. Hun bor i Degernes, som ligger i Rakkestad kommune i tidligere Østfold fylke.

Ifølge NRK ble sauene angrepet på innsiden av et rovviltgjerde, og at ulven sprang da Gjerlaug kom.

Statens naturoppsyn (SNO), som har undersøkt dyrene, har bekreftet at det er ulv som har drept sauene, opplyser NRK.

Kommet forbi gjerder

Ordfører i Rakkestad kommune Karoline Fjeldstad (Sp) sier onsdag kveld til Nationen at hun har sendt en søknad til Miljødirektoratet om skadefelletillatelse på denne ulven.

– Det er viktig at ulven felles sånn at den ikke gjentar sine handlinger, sier hun.

Dette området er en del av ulvesonen, men sauene skal ha beitet innenfor et rovviltsikkert gjerde.

– Selv om man bor innenfor ulvesonen, er det ikke sånn at man ikke skal kunne ha beitedyr. Det er ikke det som er meningen. Vi skal ikke bo i et ulvereservat, sier ordføreren.

Annonse

I søknaden til Miljødirektoratet skriver Fjeldstad at "Rakkestad kommune anser faren for gjentatte angrep på sau innenfor sikre gjerder som stor når ulven først har lært seg å forsere gjerder."

Hun uttrykker videre sin bekymring for andre sauebønder i kommunen.

– Må avlives

Stortingsrepresentant for Senterpartiet Ole André Myhrvold mener Miljødirektoratet umiddelbart må gi skadefellingstillatelse på denne ulven.

– Stortinget har vedtatt en todelt målsetting om rovdyr og beitebruk. Ulv som angriper sau innenfor riktig sikret område, må avlives. Hvis ikke gjør regjeringa Østfold til et reservat for ulv, skriver han i en e-post til Nationen.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold mener ulven i Rakkestad må avlives. Foto: Mariann Tvete
Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold mener ulven i Rakkestad må avlives. Foto: Mariann Tvete

Myhrvold, som er valgt inn på Stortinget for Østfold, skriver videre at Østfolds beitebrukere må vite at den todelte målsettinga også gjelder dem.

– For framtida bør det gis stående fellingstillatelse for denne typen tilfeller, slik at felling kan skje raskt og effektivt så snart SNO eller andre myndigheter har bekreftet angrep, skriver Myhrvold, og fortsetter:

– Bestandsmålet for ulv er overoppfylt, nå er det på tide at man begynner å lytte til de lokale rovviltnemndene for å redusere belastningen for dem som driver beitenæring innenfor sonen.

Neste artikkel

Bondeopprørerne vil ikke stemme Sp i høstens valg – noen vurderer SV