Toppe vil ha Høie til å stoppe akuttforskrift

Kjersti Toppe i Sp meiner at helse­ministeren må stoppe kravet om utrykkingsklare bakvakter for urøynde legar som har legevakt.

Kritisk: Sps Kjersti Toppe meiner helseministeren må stoppe forskriftskravet om legebakvakter som kan rykkje ut. Ho fryktar det på sikt kan gi folk eit dårlegare legetilbod. Foto: Siri Juell Rasmussen

Ho meiner forslaget straks anten må trekkast attende, eller at det blir gitt moglegheiter for dispensasjon.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Byttet bort byen, fikk tida igjen