Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

To vindkraftverk i Rogaland fikk avslag

Olje- og energidepartementet har avslått søknadene om vindkraftverk i Gjesdal og Hå kommune i Rogaland.

Gilja vindkraftverk i Gjesdal kommune har ikke fått innvilget søknad om utsatt frist for oppstart av driften. Det samme gjelder Friestad vindkraftverk i Hå kommune.

Departementet har lagt vekt på at det er søkt og innvilget fristutsettelse tidligere, samt at det er flere forhold i prosjektet som er uavklart.

Annonse

Olje- og energidepartementet skriver at det ikke er utsikter til at Gilja vindkraftverk vil få den nødvendige planavklaringen etter plan- og bygningsloven.

For Friestad sin del legger departementet vekt på at flere forhold har endret seg siden prosjektet opprinnelig fikk konsesjon i 2010. Omfanget av vindkraftutbygging i Rogaland og Agder har økt vesentlig, mens Friestad er planlagt i et område som per i dag ikke er bygget ut.

Neste artikkel

Å kjempe mot vindmøller