Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tingretten stanser ulvejakta

Oslo tingrett har midlertidig stanset lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen. Klima- og miljøminister Barth Eide ber om at saken blir behandlet før jaktslutt 15. februar.

Jakta på ulvene innenfor ulvesona er midlertidig stoppet. Foto: Mostphotos
Jakta på ulvene innenfor ulvesona er midlertidig stoppet. Foto: Mostphotos

Det skriver tingretten i en kjennelse torsdag.

"Dette innebærer at ulvejakten midlertidig stanses, inntil annerledes måtte bli fastsatt av domstolene," står det i kjennelsen.

1. januar skulle jakta på ulv inne i ulvesonen ha startet.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en epost til Nationen.

Kvote på 25 ulv

Den totale kvoten var satt på 25 dyr, og det skulle totalt blitt tatt ut de tre revirene Hornmoen, Bograngen og Rømskog, samt at de gjenværende ulvene i Slettåsreviret.

Men nå blir jakta stansen mens retten skal ta en endelig avgjørelse.

"Retten understreker at denne preliminære beslutning er foretatt ut fra ren tidsnød hvor det ikke gis praktisk mulighet for iverksettelse av ordinær kontradiksjon der staten som saksøkt skal kunne komme til orde før enmer veloverveid rettsavgjørelse fattes", står det i kjennelsen.

Det var Rovdyr.org som først skrev om kjennelsen.

Ikke godt nok saksgrunnlag

Retten legger til grunn for kjennelsen at de antar at dersom jakta får gå sin gang mens en endelig rettsavgjørelse blir gjort, vil ulvene bli felt i løpet av de første dagene av jakta.

"I denne situasjonen foreligger det, slik tingretten bedømmer situasjonen, ikke et tilstrekkelig belyst saksgrunnlag som gSør det mulig for domstolen å kunne foreta noen forsvarlig vurdering av det omstridte vedtakets gyldighet. I mangel av adekvat vurderingsgrunnlag har saksøkerne strengt tatt ikke overbevist retten om at det er grunn til å mene at departementets vedtak 22. desember 2021er ugyldig", skriver retten videre.

Det er organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr som har levert inn krav om midlertidig forføyning.Målet var å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket. Den saken skal opp i juni.

Så lenge er det ikke sikkert at jakta blir utsatt. Oslo tingrett påpeker at staten raskt skal kunne kreve muntlige forhandlinger, i god tid før jakttida er over 15. februar. Med andre ord er det fortsatt mulig at det vil bli felt ulv i vernesonen i vinter.

NOAH og WWF jubler

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, sier til NTB at hun har mottatt kjennelsen, og at hun er glad retten har tatt organisasjonens krav om at dette krever en grundigere behandling på alvor.

– Det blir ikke jakt 1. januar. Det er en viktig første seier i seg selv, sier hun.

Også WWF er glade for at jakta stanses.

– Vi risikerte at 25 ulver ble skutt innenfor ulvesonen. Hele poenget med sonen er at ulven skal ha beskyttelse, og da må det en særlig grunn for å ta dem ut derifra, uttaler Karoline Andaur, leder i WWF, i en pressemelding.

Reagerer på stans

Naturbruksalliansen, som består av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus, reagerer sterkt på at jakta blir stanset.

-Dette oppleves som et nytt slag i ansiktet for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket i ulvesonen, som nå har en klar forventning om at Stortingets bestandsmål følges opp. Naturbruksalliansen mener at KLDs vedtak innebærer et skritt i riktig retning mot å nå bestandsmålet, sier sekretær Elin Kollerud.

– Det er ubegripelig at vi nok en gang ikke får fulgt opp flertallstyrets vilje.

Neste artikkel

Pilotstudie: Automatiserte ferjer er betre enn bru og tunnel