Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine truer med trekk i melkeprisen og hentestopp ved brudd på dyrevelferd

Bedre oppfølging, lukking av avvik og konsekvenser for brudd på regelverket skal sørge for at Tine-bøndene leverer på dyrevelferden. Straffen kan bli trekk i betalingen for melken.

Et av målene med bedre oppfølging av bøndene er at også melka som havner på tanken har god kvalitet. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete
Et av målene med bedre oppfølging av bøndene er at også melka som havner på tanken har god kvalitet. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete

Tine strammer inn praksisen. De skal sjekke grundigere om melkebøndene overholder samvirkets vedtekter om dyrevelferd.

– Vi har jobbet godt i eierorganisasjonen med tema, og nå er det naturlig at vi følger opp vårt eget regelverk på en god måte framover. Det holder ikke å si at vi har god dyrevelferd, men vi må også dokumentere og følge opp der vi kan forbedre oss, sier Marit Haugen, styreleder i Tine, i en pressemelding.

Det er regelverk for gårdsvei, melkerom og fjøs som gjelder for alle Tine-medlemmer, som skal følges tettere opp.

Hygienisk tilfredsstillende forhold

Målet med regelverket er at dyrevelferden skal være god, i tillegg til at melken produseres under hygienisk tilfredsstillende forhold. Bryter bonden reglene, vil det bli satt en frist for å rette opp.

"Dersom avviket ikke blir lukket innen fristen vil det trekkes 50 øre/l på melkeprisen fram til avviket er lukket. Hvis avviket fortsatt ikke blir fulgt opp, vil det i siste konsekvens bli innført hentestopp", står det i pressemeldingen.

Annonse

Gjennom en årlig fjøsrunden vil det være grunnlaget for en systematisk gjennomgang av produksjonsforhold og dyrevelferd hos alle medlemmer. Avdekkes det avvik er det Tine Melkekvalitet og service som skal følge opp avvikene.

– Viktig med god dialog

Alvorlighetsgraden og tidsfristen for å rette opp avviket blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

– Når vi behandler et avvik hos en melkeprodusent blir det viktig med god dialog og informasjon til den enkelte. Dersom vi reiser for å undersøke et avvik, vil vi samtidig bidra med råd for å lukke avviket. Styret har gitt oss et tydelig oppdrag og det ønsker vi å utføre på en god måte, sier Ann-Norill Stennes, leder for Melkekvalitet og service.

Styreleder Haugen sier formålet er å hjelpe melkeprodusentene å forbedre dyrevelferden i fjøset sitt.

– Jeg håper vi ser så få trekk som overhodet mulig, og at ingen går til hentestopp. Det er viktig at melkebonden sammen med rådgiveren finner løsning for å bedre dyrevelferden i sitt fjøs, avslutter Haugen.

Neste artikkel

For å overleve i det tøffe klimaet på Svalbard utvikler planter egne triks